• صفحه اول / مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایران آزاد- بورژه پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵
تیر-۱۹ ۱۳۹۵

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایران آزاد- بورژه پاریس – ۱۹ تیر ۱۳۹۵

مريم رجوي في تجمع حاشد لايران حرة – بورجه باريس – 9 يوليو 2016

Maryam Rajavi in the Free Iran Grand Gathering in Le Bourget, Paris – July 9, 2016

Maryam Radjavi au grand rassemblement pour un Iran libre – Le Bourget – 9 juillet 2016

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]