• صفحه اول / Gathering of French Mayors and elected Representatives of France
بهمن-۲۳ ۱۳۹۲

Gathering of French Mayors and elected Representatives of France

روز يكشنبه 19 ژانويه 2014اعلام شد كه 14000 شهردار و منتخب فرانسوي حمايت خود را از مقاومت ايران اعلام كرده اند. شماري از اين شهرداران و منتخبان در اين مراسم در مقر مقاومت ايران حضور داشتند و حمايت منتخبان مردم فرانسه را به خانم مريم رجوي اهدا كردند.
بيانيه امضاء شده توسط شهرداران 40 شهر مهم فرانسه، 306 نماينده و 122 سناتور به تشديد نقض حقوق بشر در ايران بعد از روي كار آمدن رئيس جمهور«مدره» ملايان روحاني تأكيد مي كند. بيانيه مي افزايد كه دخالتهاي جنگ افروزانه رژيم و برنامه اتمي آن موجب «نگراني عميق» فرانسه است.

Gathering of French Mayors and elected Representatives of France – 19 January 2014
On Sunday, January 19, in a ceremony at the Iranian Resistance’s headquarters, 14,000 mayors and representatives from different French cities announced their support of the Iranian Resistance. A number of attending mayors and representatives handed a declaration of support to Maryam Rajavi.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]