• صفحه اول / از آبان تا بهاران انقلاب دموکراتیک- سخنرانی به‌مناسبت سالگرد قیام آبان ۹۸- ۲۳آبان ۱۴۰۱
آبان-۲۲ ۱۴۰۱

از آبان تا بهاران انقلاب دموکراتیک- سخنرانی به‌مناسبت سالگرد قیام آبان ۹۸- ۲۳آبان ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]