• صفحه اول / سخنرانی مریم رجوی در سالگرد بنیانگذاری مجاهدین – ۱۵شهریور ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]