• صفحه اول / Maryam Rajavi- Gathering for the anniversary of massacre of 52 hero martyrs in camp Ashraf – 1 September 2014
شهریور-۱۰ ۱۳۹۳

Maryam Rajavi- Gathering for the anniversary of massacre of 52 hero martyrs in camp Ashraf – 1 September 2014

مريم رجوي، در روز دوشنبه 10شهريور (اول سپتامبر) در يك جلسه بين المللي در پاريس با عنوان «اولين سالگرد قتل عام ساكنان اشرف، خاورميانه در بحران، تهديدها و راه حلها» گفت: دولت جديد عراق با فاصله گرفتن از رژيم ايران و سهيم كردن نمايندگان واقعي همه بخشهاي جامعه عراق، و برگزاري يك انتخابات واقعاً آزاد تحت نظر ملل متحد به‌دور از سلطة رژيم ايران، آزمايش مي‌شود.
رجوي در حضور شخصيتهاي بين المللي از آمريكا، اروپا، خاورميانه گفت رشد و گسترش جريانات افراطي و تروريستي، قبل از هر چيز ناشي از سلطة رژيم ايران بر عراق و سركوبگري مالكي است.

Maryam Rajavi- Gathering marks anniversary of massacre of 52 PMOI heroes in Camp Ashraf – 1 September 2014
In an international conference on September 1, 2014, in Paris, entitled, “First Anniversary of Massacre of Ashraf Residents: Middle East in Crisis, Threats and Solutions,” Maryam Rajavi said: The new government of Iraq is judged by distancing itself from the Iranian regime, engaging genuine representatives of all sectors of the Iraqi society and holding a truly free elections under the auspices of the United Nations and away from the domination of the Iranian regime. Rajavi who was speaking in the presence of personalities from U.S., Europe and the Middle East said: The growth and expansion of extremist and terrorist groups thrives on the Iranian regime’s domination of Iraq and the repressive policies of the Iraqi Prime Minister Maliki.
 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]