• صفحه اول / گردهمایی ایرانیان در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران- ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]