• صفحه اول / گردهمایی بزرگ برای ایران آزاد با حضور مریم رجوی – سالن ویلپنت پاریس -۱۰ تیرماه۱۳۹۶
تیر-۱۱ ۱۳۹۶

گردهمایی بزرگ برای ایران آزاد با حضور مریم رجوی – سالن ویلپنت پاریس -۱۰ تیرماه۱۳۹۶

المؤتمر السنوي العام لايران حرة بحضور مريم رجوي – قاعة فيلبنت باريس – 1 يوليو 2017

Grand gathering for a free Iran in the presence of Maryam Rajavi – Villepinte, Paris, July 1, 2017

Grand rassemblement pour un Iran libre avec Maryam Radjavi – Villepinte 1 juillet 2017

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]