اردیبهشت-۲۲ ۱۳۹۱

پیام تسلیت به‌مناسبت فقدان قهرمان بزرگ مردم نروژ

Catégories // مصاحبه‌ها

پیام تسلیت به‌مناسبت فقدان قهرمان بزرگ مردم نروژ

با ادای احترام به روان پرفتوح گونار سونستبی قهرمان بزرگ مقاومت نروژ، درگذشت او را به مردم نروژ و به‌ویژه خانواده و بازماندگان وی تسلیت می‌گویم.
گونار سونستبی تجسم وجدان بیدار مردم نروژ، سمبل پرافتخار مقاومت مردم این کشور و تمام اروپاست، که شعله‌های بیداری را به نسل‌های پس از خود منتقل کرد. حمایت آقای گونار از مجاهدان اشرف که پایداری و اراده زنان و مردان اشرف را نمونه زنده یک حماسه مقاومت توصیف کرد. از یاد نرفتنی است.

و سخنان درخشان او مشعلی فرا راه همه مقاومت‌کنندگان برای آزادی است که گفت: «برای دستیابی به دمکراسی و آزادی باید همواره جنگید، همواره جنگید و همواره جنگید. من می‌دانم وقتی کسی برای آزادی می‌جنگد به او مارک تروریستی می‌زنند همان‌طور که فاشیست‌های آلمانی به من و دوستانم تروریست می‌گفتند و خواستار دستگیری و اعدام ما بودند».

بله انسان‌های والایی هم‌چون گونار سونستبی با مبارزه و پایداری خود ارزش‌هایی را شعله‌ور نگاه داشته‌اند که به تمامی بشریت و به همه انسان‌هایی تعلق دارد که در برابر فاشیسم و سرکوب آزادی وحقوق انسانی‌شان به مقاومت برمی‌خیزند و هم‌چون مجاهدان اشرف هرگزحاضر نیستند درمقابل دیکتاتور زانو بزنند.

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]