اردیبهشت-۲۲ ۱۳۹۱

پیام تسلیت به‌مناسبت فقدان قهرمان بزرگ مردم نروژ

Catégories // مصاحبه‌ها

پیام تسلیت به‌مناسبت فقدان قهرمان بزرگ مردم نروژ

با ادای احترام به روان پرفتوح گونار سونستبی قهرمان بزرگ مقاومت نروژ، درگذشت او را به مردم نروژ و به‌ویژه خانواده و بازماندگان وی تسلیت می‌گویم.
گونار سونستبی تجسم وجدان بیدار مردم نروژ، سمبل پرافتخار مقاومت مردم این کشور و تمام اروپاست، که شعله‌های بیداری را به نسل‌های پس از خود منتقل کرد. حمایت آقای گونار از مجاهدان اشرف که پایداری و اراده زنان و مردان اشرف را نمونه زنده یک حماسه مقاومت توصیف کرد. از یاد نرفتنی است.

و سخنان درخشان او مشعلی فرا راه همه مقاومت‌کنندگان برای آزادی است که گفت: «برای دستیابی به دمکراسی و آزادی باید همواره جنگید، همواره جنگید و همواره جنگید. من می‌دانم وقتی کسی برای آزادی می‌جنگد به او مارک تروریستی می‌زنند همان‌طور که فاشیست‌های آلمانی به من و دوستانم تروریست می‌گفتند و خواستار دستگیری و اعدام ما بودند».

بله انسان‌های والایی هم‌چون گونار سونستبی با مبارزه و پایداری خود ارزش‌هایی را شعله‌ور نگاه داشته‌اند که به تمامی بشریت و به همه انسان‌هایی تعلق دارد که در برابر فاشیسم و سرکوب آزادی وحقوق انسانی‌شان به مقاومت برمی‌خیزند و هم‌چون مجاهدان اشرف هرگزحاضر نیستند درمقابل دیکتاتور زانو بزنند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]