تیر-۱۰ ۱۳۸۵

سخنرانی در اجتماع بزرگ ایرانیان – بورژه ـ پاریس

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

سخنرانی در اجتماع بزرگ ایرانیان – بورژه ـ پاریس

به ‌نام خدا
به‌ نام ایران
و به ‌نام آزادی
به‌ نام ۱۲۰هزار شهید مجاهد و مبارزی که سر به‌پای آزادی نهادند
به‌ نام امیر‌خیز و جنگل و سی‌تیر، به ‌نام انقلاب بهمن و سی‌خرداد و فروغ‌جاویدان.
به ‌نام پایداری پیروزمند مقاومتی که سیصد‌هزار فرانسوی و پنج‌میلیون و دویست‌هزارعراقی به حمایت از آن برخاسته‌اند.
و وجدان جهان به سرفرازی‌اش گواهی می‌دهد.
و به ‌نام ملت بزرگ ایران که برای چهارمین تغییر بزرگ تاریخ معاصر به‌پاخاسته است؛ برای تغییر دمکراتیک ، برای سرنگونی رژیم نامشروع آخوندی و برای فتح و آزادی.
سلام ‌بر ستارخان سردار ملی و سمبل انقلاب مشروطه، سلام‌ بر دکتر محمد مصدق پیشوای جنبش ملی ایران و سلام‌ بر مسعود رجوی، رهبر مقاومت ملی علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران.

هموطنان، یاران، دوستان عزیز
به شما که آزادی و شرف و مقاومت ایران ‌زمین را نمایندگی می‌کنید، گرم‌ترین درودها را تقدیم می‌کنم.
در عزم و ایمان شما، در قیام‌های خونین هموطنان آذری، و در پیروزی پایداری‌کنندگان وقایع هفده ژوئن، صدای شکستن زنجیرهای استبداد مذهبی و سرود پیروزی به گوش می‌رسد. مقاومت ما با اراده جبرشکن زنان و مردان از خودگذشته‌اش که سر بر قدوم آزادی نهاده‌اند، پیروز می‌شود و هیچ نیرویی در جهان یارای ایستادگی در برابر آن را ندارد. پس تکرار می‌کنیم که الیس الصبح به قریب؟
بله، صبح پیروزی و بهار آزادی نزدیک است اما هم‌چنان‌که مسعود رجوی گفته است: بهار آزادی ایران با خود ما، در خود ما و توسط خود ما، محقق می‌شود و هرگز رایگان به‌دست نمی‌آید. اگر بخواهیم، می‌توان و باید آن‌را به‌دست آورد. این آزمایش و وظیفه و مسئولیت تک تک ماست.
(و هم‌چنین تک، تک شماست). در این‌صورت هم‌چنان‌که مقاومت ایران اعلام کرده است« اوضاع از هرطرف که بچرخد، چشم‌انداز نهایی چیزی جز سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه نخواهد بود».
و درود می‌فرستم به شخصیت‌های والامقامی که از فرانسه و کشورهای دیگر در اینجا حضور یافته‌اند، خانم ادیت کرسون نخست وزیر سابق فرانسه و شهرداران محترم شهرهای مختلف استان والدواز، و با سپاس فراوان از نمایندگان پارلمان‌ها و شخصیت‌های بزرگوار کشورهای مختلف.

دوستان عزیز !
ما در لحظه نادری از تاریخ ایران ایستاده‌ایم: سرفصل یک زایش بزرگ و تقدیر پرشکوهی که زمین و زمان به‌سوی آن پیش می‌رود.
اکنون همه راه‌ها برای نجات رژیم ولایت‌فقیه به بن‌بست رسیده است.
نه شعبده استحاله، نه سیاست مماشات، هیچ‌کدام کارگر نیفتاد و آوردن احمدی‌نژاد کل حکومت را در بحران نابودی فرو برد.
امروز، خورشید اقبال ملت اسیر ما سر زده است. برچسب تروریستی، اسباب سرافکندگی مماشات‌گران شده و پرونده هفده ژوئن مایه رسوایی آن‌ها.
و این امواج فتح و آزادی است که در بیانیه پنج‌میلیون و دویست‌هزار عراقی ،در حکم دادگاه استیناف پاریس و در خروش قیام‌های شهرهای ایران به‌پیش می‌رود.
پس با صدایی رساتر از همیشه، باز می‌گوییم که تنها راه حل، تنها مسیر و تنها پاسخ صحیح مساله ایران برقراری دمکراسی است.
ما می‌گوییم نه جنگ، نه مماشات، بلکه راه حل سوم: یعنی تغییر دمکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران.
ما می‌گوییم که ملت بزرگ ایران خود توانایی و ظرفیت آن را دارد که سرنوشت خود را به سوی دمکراسی تغییر دهد و بدون شک تغییر خواهد داد.

آلترناتیو شورای ملی مقاومت، دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ معاصر ایران که در بغرنج‌ترین شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای اصالت و پایداری خود را طی ۲۵سال، اثبات کرده، تبلور این توانمندی است. مقاومتی که از پشتوانه ۱۲۰هزار شهید و رنج و شکنج صدهاهزار زندانی سیاسی و رزم و پایداری مجاهدان و رزم‌آورانش و شبکه گسترده هواداران در داخل و خارج ایران برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران و برپایی ایرانی آباد و مستقل، برخوردار است.

براین اساس، سرخط نقطه‌نظرهای این مقاومت برای ایران فردا را که بازتاب آرزوهای تاریخی مردم ایران است، به استحضار می‌رسانم:
۱ـ در ایران فردا حقوق طبیعی و خدشه‌ناپذیر بشر، برای هرایرانی باید تأمین شود. حق زندگی، حق آزادی و حق امنیت.
آحاد ملت ایران ـ با هر جنسیت، نژاد، دین، قومیت و زبان ـ در مقابل قانون، برابر شناخته می‌شوند. ما به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» متعهدیم.
۲ـ در ایران فردا جمیع آزادی‌های فردی به‌رسمیت شناخته می‌شود. آزادی در بیان، پوشش، ازدواج و طلاق، اشتغال، رفت و آمد، انتخاب محل اقامت و تابعیت.
۳ـ اساس مشروعیت نظام کشور و قوانین و مقام‌های آن، آراء مردم است. در ایران فردا، حق تصمیم‌گیری در مهم‌ترین امور سیاسی جامعه و حق تغییر حکومت برای مردم محترم شمرده می‌شود و برای تأمین و تضمین دمکراسی، شوراهای مختلف در همه شئون گسترش می‌یابد.
۴ــ ما خواهان یک جمهوری کثرت‌گرا هستیم که در آن آزادی کامل احزاب، اجتماعات و سندیکاها تضمین شده باشد.
۵ـ در ایران آزاد فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم. این، پاسخ ما به شقاوت و خونریزی بی‌رحمانه‌یی است که آخوندها در ایران حاکم کرده‌اند. شکنجه تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود، مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز به‌هر عنوان، از جمله تحت نام مذهب ، جایی نخواهد داشت.
۶ـ مقاومت ایران به جدایی دین و دولت معتقد و پایبند است. در ایران فردا، اصل آزادی مذاهب محترم شمرده می‌شود، در قوانین کشور هیچ دینی ممنوع نخواهد بود، هیچ دینی بر دین دیگر امتیازی نخواهد داشت و هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم‌اعتقاد به یک دین یا مذهب در حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۷ـ ما به «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهدیم. در ایران فردا زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر خواهند بود. و زنان در رهبری سیاسی جامعه مشارکت برابر خواهند داشت.
۸ـ در ایران فردا از بهره‌کشی جنسی از زنان در همه اشکال آن ممانعت می‌شود، چند همسری ممنوع است. خشونت جسمی، جنسی و روانی علیه زنان جرم شمرده می‌شود.
۹ ـ در ایران فردا، ستم و تبعیض و بی‌حقوقی در مورد کودکان، جایی ندارد و کار کودکان ممنوع است.
۱۰ ـ دادگستری ایران فردا، یک نظام قضایی واحد خواهد بود. یک نظام قضایی دو‌درجه‌ای مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی و حق برخورداری از محاکمه علنی با حضور هیات‌منصفه، که در آن نفی تبعیض در قضاوت و استقلال کامل قضات و استقلال کانون‌ ‌وکلا ، تضمین شده باشد.
۱۱ـ در ایران فردا، بازار آزاد محترم شمرده می‌شود، فرصت‌های اقتصادی به‌صورت عادلانه در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد و هرگونه محدودیتی برای اشتغال آزادانه لغو می‌شود.
۱۲ـ ما برآنیم که در ایران فردا، یکایک افراد جامعه باید از امکان دسترسی کامل به تسهیلات اجتماعی و مشخصا آموزش، بهداشت، درمان و ورزش برخوردار باشند. و دانشگاه‌های کشور به صورت مستقل توسط شورای منتخب استادان و دانشجویان اداره شود.
۱۳ـ در ایران فردا، حق عادلانه خودمختاری مردم کردستان ایران به‌رسمیت شناخته می‌شود. ما خواهان رفع ستم مضاعف از همه تنوعات ملی وطنمان در چارچوب یکپارچگی تجزیه‌ناپذیر ایران هستیم.
۱۴ـ در ایران فردا از دخالت در امور سایر کشورها خودداری و از دخالت دیگران در امور داخلی کشورمان ممانعت می‌شود. ما خواستار صلح، احترام متقابل در روابط بین‌المللی، حسن هم‌جواری و برقراری روابط دیپلماتیک با همه کشورهای جهان هستیم. و ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.

هموطنان، دوستان گرامی!
آنچه بر شمردم فشرده نقطه‌نظرها و برنامه مقاومت ایران برای میهن آزادشده از ستم آخوندهاست. برای تحقق این برنامه، انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان، حداکثر شش ماه بعد از سرنگونی دیکتاتوری آخوندی برگزار خواهد شد. در پایان دوره شش ماهه، دولت موقت از قدرت کنار می‌رود و مؤسسان منتخب مردم برای تعیین دولت جدید و تهیه قانون اساسی نوین آغاز به کار می‌کند.
اما در قلب همه خواسته‌ها و برنامه ما، آزادی است؛
بله، آزادی و انتخاب آزادانه مردم ایران، این انگیزه اصلی مقاومت و جنبشی است که از صدسال پیش تا امروز نو به نو تکامل می‌یابد و به‌خاطر آن صدها هزار تن از فرزندان شجاع ایران جان خود را فدا کرده‌اند.

قهرمانانی مانند میرزا جهانگیر‌خان صوراسرافیل، کوچک‌خان و پسیان و خیابانی، دکتر حسین فاطمی، حنیف نژاد، جزنی، پویان ، احمد‌زاده، پاکنژاد….. و موسی و اشرف. این فدیه عظیمی است که برای آزادی و دمکراسی تقدیم شده است.
بله آزادی که همه اقشار ملت ایران بر سر آن اتفاق‌نظر و همبستگی دارند. و این گردهمایی بزرگ ، جلوه‌ای درخشان از همین اتفاق‌نظر و همبستگی و اتحاد مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی است.

سه سال پیش هم، که پلیس فرانسه در یک لشکرکشی بی‌سابقه به دفتر شورای ملی مقاومت حمله کرد، باز دعوا بر سرهمین کلمه بود. کلمه آزادی.
از ابتدا روشن بود که این حمله نتیجه معامله با استبداد مذهبی است. در حقیقت، مقاومت یک ملت مظلوم، مورد ستم قرار گرفت. خوشبختانه در سه سال گذشته پایداری این جنبش توانست توطئه هفده ژوئن را مقهور خود کند. دو هفته پیش درست در شب سالگرد وقایع هفده ژوئن، دادگاه استیناف پاریس، محدودیت‌های ظالمانه و ناموجه علیه اعضا و مسئولان این مقاومت را ملغی کرد.

این حکم، آشکارا بر بی‌گناهی این مقاومت و پوچی پرونده هفده ژوئن و اتهام‌های سکت و تروریسم صحه گذاشت.
در افسانه‌های کهن کشور ما، سیاوش مظهر مظلومیت و بی‌گناهی است. فردوسی حماسه بی‌گناهی او را به زیبایی تمام سروده است. تهمت سنگینی متوجه سیاوش شده بود. به‌ آئین آن روزگار، کسی که خود را بی‌گناه می‌دانست، باید از آتش به‌سلامت بگذرد. سیاوش از گذر باریکی میان دو تل عظیم آتش، سواره گذشت و پاکدامنی خود را ثابت کرد و در فرهنگ ایران، سمبل نجابت و شهامت شد.
هفده ژوئن هم روز گذشتن جنبش ما از آتش آن توطئه بزرگ بود، روز اثبات پاکی و نجابتش و نشانه قدرت و پیروزمندی حتمی‌اش.
سلام بر قهرمانانی که در برابر این توطئه بزرگ سینه سپر کردند. سلام بر شکیبایی و ایمان زنان و مردانی که هنوز از حوادث آن دوره، زخم‌ها بر بدن‌ها و دل‌هایشان دارند.
و سلام به خواهران نازنینم، صدیقه مجاوری و ندا حسنی که تا هر زمان که سرود انسان و نغمه آزادی جاری است، نام‌شان جاودان خواهد ماند.

در مورد پرونده هفده ژوئن هم‌چنین باید بگویم اگرچه امروز می‌گویند هرکجا که خواستید می‌توانید سفرکنید …اما ما می‌گوییم ، صورت مسئله‌یی که رژیم سعی کرد چند صباحی بر روی آن پارازیت بیندازد، محاکمه بین‌المللی آخوندهای حاکم به‌خاطر جنایت علیه ‌بشریت ، قتل‌عام زندانیان سیاسی و سرکوب ترک و فارس و کرد و بلوچ و ترکمن و شیعه و سنی و مسلمان و غیر‌مسلمان است. در یک کلام، از ۳۰‌خرداد۱۳۶۰ تا همین امروز صورت مسئله هیچ تفاوتی نکرده است و آن آزادی و تن دادن به حاکمیت مردم به‌جای استبداد و به‌جای ولایت‌فقیه است .
اجازه بدهید در همین جا به دوستان و حامیان فرانسوی مقاومت ایران گرم‌ترین سلام‌ها را تقدیم کنم. و چند جمله‌ای با آن‌ها مستقیم صحبت کنم.
***

اجازه بدهید در همین جا به دوستان و حامیان فرانسوی مقاومت ایران گرم‌ترین سلام‌ها را تقدیم کنم و چند جمله‌ای با آن‌ها مستقیم صحبت کنم.
به شما دوستان فرانسوی و سایر کشورها، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان صلح و حقوق‌بشر، و گرم‌ترین سلام‌ها را تقدیم می‌کنم.
امروز ایرانیان از سراسر دنیا، برای گرامی‌داشت بیست پنجمین‌سال آغاز مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی و صدمین‌سال انقلاب مشروطیت ایران، دراینجا هستند.

اما این گردهمایی همچنین متعلق به شما فرانسویان شریف است که در دفاع از جنبش مقاومت ایران، ارزش‌های اصیل کشورتان، حقوق‌بشر و دمکراسی و آزادی را دفاع کردید.
سه سال پیش در اور‌سوراواز ما شاهد حمله‌یی بودیم که نتیجه معامله بین دولت فرانسه و رژیم ملاها بود.
شما، جانب مردم ایران را گرفتید.
دو هفته پیش دادگاه استیناف پاریس محدودیت‌های ظالمانه پرونده هفده ژوئن علیه من و اعضا این مقاومت را لغو کرد، این پیروزی عدالت بر سیاست است.
این پیروزی محصول حمایت‌های شما و متعلق به شما بود.
فرانسه قضیه «پرونده دریفوس» را از سرگذرانده، یعنی بی‌عدالتی آشکاری که با پرونده مقاومین ایرانی که در ژوئن ۲۰۰۳ باز شد شباهت داشت.
در آن ‌زمان نیز مردانی مثل «امیل زولا» در فرانسه پیدا شدند که نگذاشتند فرانسه در بی‌عدالتی فرو برود.
در آن روزها دیدم که ده‌ها و صدها مرد و زن ازاهالی باشرف و عزیز اورسوراواز و والدواز، اثبات کردند که ارزش‌های انسانی نمرده است.
۶۶ سال قبل در چنین روزهایی این صدای دوگل در فرانسه طنین افکند: شعله‌های مقاومت هرگز خاموش نخواهد شد. بله آن‌ها ارزش مقاومت را زنده کردند.

امروز در ادامه این راه، سیصد‌هزار فرانسوی شریف دیگر نیز با امضای بیانیه‌یی به حمایت از این مقاومت و راه حل آن برای تغییر دمکراتیک در ایران برخاسته‌اند. راه حلی که جنگ و مماشات با دیکتاتوری ملاها را رد می‌کند.
حضور فرانسویان دارای عقاید مختلف در اجتماع امروز ، یعنی در کنار ایرانیان مخالف رژیم ملایان، نویدبخش همبستگی در یک جبهه وسیع ضدانتگریست می‌باشد. جبهه‌یی که پیامش آزادی، صلح و دوستی برای مردم ایران، خاورمیانه و همه جهان است.
این اتحاد، دارای قدرتی فوق‌العاده است که می‌تواند سیاست‌ها را تغییر بدهد و از سیاست‌مردان بخواهد که به خواسته مردم آزادی‌خواهشان را احترام بگذارد.
لازم است اینجا تأکید کنم که احمدی نژاد و رژیم ملاها بدترین دشمنان اسلام و مسلمانان هستند. این رژیم بمب اتمی را قبل ازهر چیز برای این می‌خواهد که سلطه خود را بر مردم ایران و مسلمانان منطقه تحکیم کند .
به‌همین دلیل باید جلوی آن‌ها ایستاد. جبهه گسترده ضد انتگریسم در مقابل ملاها را تشکیل داد. این یک ضرورت برای همه کسانی‌ است که نمی‌خواهند ملاها به نام اسلام، دنیا را به جنگ بکشانند.
به نظر ما اسلام محمد، پیامبر خدا، دین رحمت، بخشش، عشق و دوستی و برادری و برابری و آزادی و دمکراسی است و هیج‌ربطی با آن‌چیزی که ملاها می‌گویند ندارد.

ملاها به نام دین حقوق‌بشر را نقض می‌کنند، شکنجه و اعدام می‌کنند، زنان باردار را تیرباران می‌کنند ، چشم در می‌آورند، و سنگسار می‌کنند.
در سه سال گذشته، آن‌ها این شیوه‌های وحشیانه را به عراق صادر کردند. مردم عراق می‌گویند که امروز از دو اشغال رنج می‌برند به همین‌دلیل است که آن‌ها در کنار مجاهدین خلق ایران ایستاده‌اند.
چند روز پیش ۵میلیون و دویست‌هزارتن از خواهران و برادران‌مان با امضای یک بیانیه، خواستار قطع دخالت رژیم ملاها در این کشور و حمایت از مجاهدین خلق ایران در شهر اشرف در عراق شدند.
من از اینجا به مردم شریفی که در عراق و فرانسه و سایر کشورها از مقاومت مردم ایران به حمایت شجاعانه برخاسته‌اند سپاسگزاری می‌کنم و نوید می‌دهم که پیروزی و رهایی مردم ایران از شر رژیم بی‌رحم آخوندی نزدیک است.
پیامی که دارم این ‌است که: از نظر ما راه حل در مقابل فاشیسم مذهبی نه جنگ است، نه مماشات، ما راه حل سوم را پیشنهاد می‌دهیم. تغییر دمکراتیک توسط مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آن.
ما از کشورهای خارجی نه پول می‌خواهیم و نه سلاح.
ما آزادی ‌بیان خود را با خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی می‌خواهیم. مقاومت ایران توانایی انجام یک تغییر دمکراتیک در ایران را دارد و این کار را خواهد کرد.
در اینجا اجازه بدهید که به زبان فارسی ادامه بدهم.

سخنرانی در اجتماع بزرگ ایرانیان - بورژه ـ پاریس

دوستان عزیز!
از نظر سیاسی، پرونده ۱۷ ژوئن مظهر ادامه یک مسیر به کلی اشتباه بر سر مسأله ایران است که غرب در پیش گرفت. زمامداران غرب گمان می‌کردند که با امتیاز دادن به ملایان و قربانی‌کردن حقوق‌بشر و مقاومت مشروع مردم ایران، منافع غرب را حفظ خواهند. اما زمان کوتاهی پس از آن روشن شد که این سیاست شالوده فاجعه‌یی را ساخته است که از آن احمدی‌نژاد و پروژه بمب‌اتمی بیرون آمد و جهان را در معرض خطر جنگ قرار داد.
اما امروز یک راه و فقط یک راه برای خنثی کردن این خطر وجود دارد. غرب باید تمام مسیری را که به اشتباه طی کرده، بازگردد و به‌ اراده مردم ایران برای برقراری دمکراسی احترام بگذارد. هرقدمی که در مسیرهای دیگر برداشته می‌شود، هرتعللی که دراین زمینه صورت می‌گیرد، به سود رژیم ملاهاست.
راه حل نه فقط برای دموکراسی درایران بلکه برای صلح و امنیت درجهان دراین مقاومت است. راه حل بحران اتمی و خنثی کردن خطر جنگ، تغییر دمکراتیک در ایران است.
آری، این مقاومت به ‌اتکای مردم به‌پاخاسته خود، کلید معادله ایران را در دست دارد.
به ‌همین ‌دلیل کسانی را که به ‌بهانه مزورانه مخالفت با جنگ برای حفظ همین رژیم جنگ‌افروز تلاش می‌کنند، محکوم می‌کنیم. مردم ایران با مسلح شدن آخوندها به بمب اتمی عمیقا مخالف‌اند. اتمی شدن این رژیم نامشروع حاکمیت شکنجه و اعدام بر سرنوشت مردم ایران را طولانی‌تر می‌کند. همان‌گونه که جنگ هشت ساله خمینی با عراق، ضد‌ملی، ضدایرانی و ضداسلامی بود، پروژه اتمی آخوندها هم بر ضد‌مصالح مردم ایران و ضدملی است.

آخوندها تلاش می‌کنند مخالفت با جنگ را معادل حمایت از رژیم خود قلمداد نمایند. به همین دلیل، هر مخالفتی با جنگ وقتی اصالت دارد که با مخالفت علیه فاشیسم مذهبی همراه باشد. مخالفت علیه جنگ وقتی مؤثر است که با حمایت از مقاومت مردم ایران برای کسب آزادی همراه باشد.
هم‌چنین به دولت‌هایی که در شورای امنیت در مورد پرونده اتمی رژیم تصمیم‌گیری می‌کنند از جانب مقاومت مردم ایران گوشزد می‌کنم که تجربه وخیم امتیازدهی به دیکتاتوری تروریستی را نصب‌العین خود سازید.
چرا به جای ایستادگی در برابر رژیم ولایت‌فقیه ، چرا امتیازهای سیاسی و اقتصادی و تکنولوژیک از جیب ملت ایران به آن تقدیم می‌کنید؟!
مگر نیست که ملایان با مردم ایران و جامعه جهانی سرجنگ دارند؟ چرا برایشان مشوق‌های رنگارنگ در سینی طلایی به تهران می‌فرستید؟! آیا این یک دیپلماسی مسئولانه است؟ نه، این سیاست ننگینی است که دست آخر مردم ایران و کل منطقه را به بلای جنگ دچار می‌کند.
مگر سال‌های سال مماشات با ستم و استبداد به‌ بهانه میانه‌روی رفسنجانی و خاتمی انجام نمی‌شد؟
راستی؟ امروز همین سیاست، با پاسدار احمدی‌نژاد چگونه توجیه می‌شود؟ لطف کرده به رأی‌دهندگان کشورهای خود توضیح دهید که با تروریست‌هایی که به خاطر ارتکاب جنایت و ترور در دادگستری همین کشورها پرونده دارند، چگونه بر سر میز مذاکره می‌نشینید؟
با این‌ همه، با این‌ همه، اگر می‌توانید این رژیم وحشی را با مذاکره به عقب‌نشینی از سرکوبی و تروریسم و سلاح اتمی وادارید، ما از آن استقبال می‌کنیم.

شما می‌توانید آزمونی را که ده‌ها بار در آن شکست خورده‌اید، دوباره بیازمایید. اما، اما حق ندارید پای میز مذاکره برسر حقوق و آزادی ملت ایران معامله کنید.
حق ندارید ادامه حاکمیت شکنجه و اعدام در ایران را تضمین کنید.
۲۵‌سال یاری رساندن به استمرار دیکتاتوری آخوندها، ۲۵‌سال ممانعت از اعمال اراده ملت ایران کافی است.

آقایان!
ما از شما می‌خواهیم حمایت خود را از آخوندهای خون‌ریز متوقف کنید، همین و بس.
یک روز مصدق بزرگ در سفر به آمریکا به ترومن رئیس‌جمهور وقت آن کشور گفت: من نیامده‌ام از شما چیزی بخواهم، بلکه آمده‌ام که شما در این اختلافی که ما راجع به نفت داریم، جنبه بی‌طرفی اتخاذ کنید.
امروز هم ما از شما چیزی نمی‌خواهیم. نه پول، نه سلاح. اما می‌خواهیم در مبارزه‌یی که ملت ایران برای کسب آزادی و دمکراسی دارد، جنبه بی‌طرفی اتخاذ کنید و با برداشتن راه‌بند لیست تروریستی، حق مردم ایران برای مقاومت را به‌رسمیت بشناسید.

حضار محترم!
پافشاری جنون‌آسای آخوندها برای ساختن سلاح‌های کشتارجمعی بخشی از استراتژی ویران‌گری است که تروریسم و مداخله در عراق، بخش دیگر آن را تشکیل می‌دهد. انفجار مراقد مطهر ائمه شیعه در سامرا توسط عوامل این رژیم، کشتار متخصصان، استادان و پزشکان، مثله‌کردن عراقیان، ایجاد شکنجه‌گاه‌های متعدد و ربودن نفت عراق در همین راستاست.
در مقابل، خوشبختانه جبهه‌یی از نیروهای دمکراتیک و عراقیان شریف شکل گرفته که دمکراسی در عراق و دمکراسی در ایران را لازم و ملزوم یکدیگر یافته و بر برادری و همبستگی با مردم و مقاومت ایران پای می‌فشارند.
بیانیه پنج‌میلیون و دویست‌هزار عراقی که خواهان خلع ید از رژیم آخوندی در امور عراق و به‌رسمیت شناختن موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران شده‌اند، پیشروی درخشان همین جبهه است.
این بیانیه، پیروزی و گشایش بزرگی است که مسیر سیاسی صحیح به سوی دمکراسی و امنیت و استقلال عراق را با نفی مداخلات رژیمی که حیات و دمکراسی عراق را هدف قرار داده، پیشروی عراقیان و همه جهان می‌گذارد.
این بیانیه صدای مردم عراق است که باید شنیده شود.

این بیانیه یک چلچراغ سیاسی و اجتماعی و فروغ تاریخی دیگری است که پایداری ۳ سال گذشته و همچنین خون کارگران شهید اشرف در آن به بار نشست و دو دهه کارزار شیطان‌سازی رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران را بر باد داد.
این واقعیت که ۵میلیون و ۲۰۰هزارنفر از جمعیت ۱۸سال به بالای عراق اعلام کرده‌اند، «که اتهام تروریسم علیه مجاهدین هیچ مشروعیت و اعتباری ندارد» نشان می‌دهد که به ‌طریق‌اولی اکثریت قریب‌ به ‌اتفاق مردم ایران، هیچ‌گاه اعتنایی به این برچسب نداشته‌اند. خوشبختانه عراقیان از ملل‌متحد، سازمان‌های بین‌المللی و کمیته بین‌المللی وکلا برای ملاحظه و بررسی اسناد امضاشده بیانیه تاریخی‌شان دعوت به‌عمل آورده‌اند. ما هم به قبول این دعوت به‌ویژه توسط شورای امنیت ملل‌متحد، فرامی‌خوانیم.

این بیانیه گواه آن است که استراتژی خلع ید از ارتجاع حاکم بر ایران و همبستگی با مجاهدین و مقاومت ایران اکنون مسیر اتفاق‌نظر بین‌المللی را طی می‌کند و دور نیست که به ‌یمن پایداری فرزندان رشید ایران در عرصه جهانی به کرسی بنشیند .
آخوندها می‌خواستند و هنوز هم می‌خواهند عراق را به فرصت بزرگ برای نجات رژیم ولایت‌فقیه تبدیل کنند و هیچ‌کس توانایی ایستادگی در برابر بنیادگرایی و تروریسم آخوندها را نداشت. اما مسعود رجوی از ابتدا گفت اگر اشرف پایداری کند و بایستد، جهان هم ایستادگی خواهد کرد .

بیانیه مردم عراق ثمره همین ایستادگی و محصول اجتماعی وسیاسی پایداری شهر اشرف است. نیرویی که در منتهای محدودیت و نداشتن تردد آزاد، توانسته است چنین همدردی و حمایت عظیمی در مردم عراق برانگیزد ، بی‌شک این نیرو با شکستن طلسم اختناق در داخل میهنش، با همین جاذبه قدرتمند مردمی، غوغا خواهد کرد. آری مجاهدان آزادی که در تبلیغات ورشکسته دشمن و حامیانش، فاقد پایگاه اجتماعی قلمداد می‌شوند، نیروی متحدکننده ایران فردا هستند که برای بنای یک کشور دمکراتیک، اکثریت ملت ایران را در کنار خود خواهند داشت.

این مقاومت به‌دلیل برخورداری از یک آرمان مشروع، به‌دلیل سازمان‌یافتگی و به‌دلیل محبوبیت در میان هموطنانش، تنها نیرویی است که قادر است پتانسیل عظیم مردمی در برابر رژیم آخوندی در داخل ایران، بخصوص پتانسیل عظیم زنان تحت ستم و سرکوب میهنمان را به حرکت درآورد. از این‌رو مقاومت ایران، نخستین برنده دمکراسی و فضای آزاد می‌باشند و عمال استبداد، نخستین بازندگان آن هستند.
به‌همین خاطر بارها و بارها گفته‌ایم که انتخابات آزاد تحت نظر ملل‌متحد بر اساس اصل حاکمیت مردم و نه ولایت‌فقیه و رفراندم را می‌پذیریم اما در عین حال گفتیم و تکرار می‌کنیم که افعی کبوتر نمی‌زاید و از ارتجاع حاکم بر ایران نباید جز داغ و درفش و اختناق هرچه بیشتر، انتظار دیگری داشت. آری ۲۷‌سال جنایت و ستمگری کافی است و اکنون نوبت آزادی و حاکمیت مردم است.

هم‌میهنان!
در مقابل زد ‌و ‌بند و سرکوب‌گری و دجالیت آخوندها، مقاومت ایران به کوه‌های سربه فلک کشیده یعنی به شما تکیه دارد. شمایید که رژیم ولایت فقیه را در بن‌بست کامل فرو برده‌اید. در داخل ایران هموطنان‌مان سال گذشته با بیش از چهار‌هزار حرکت اعتراضی و تقدیم ده‌ها شهید و صدها مجروح همه‌جا فریادشان آزادی بود و امسال قیام‌های خونین هموطنان آذری در چهار استان شمال غرب کشور و اعتراض‌های پی‌درپی دانشجویان همین هدف را پیگیری کرده است.
سلام بر مردم آذربایجان و سلام بر مردم آزادی‌ستان تبریز.
هم‌چنین باید از زنان قهرمان میهنم یاد کنم که به‌خصوص در دو سال اخیر به تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی چشم‌گیری علیه دیکتاتوری آخوندی دست زده‌اند. سال گذشته در ۲۲‌خرداد و هشتم‌مارس و امسال باز در ۲۲‌خرداد، هزاران زن دلیر، زنجیرهای رعب و اختناق را نادیده گرفتند و در قلب پایتخت با فریاد آزادی آزادی علیه قوانین و سیاست‌های زن‌ستیزانه شوریدند. زنانی که با برافراشتن پرچم تسلیم‌ناپذیری در برابر ملاها، آرمان ده‌ها ‌هزارتن از زنان شهید مقاومت سرفراز را زنده و جوشان نگه‌داشته‌اند.

شما زنان آزاده می‌توانید و باید با پیشتازی هزار زن قهرمان مجاهد خلق در شهر اشرف، این پیشتازان رهایی زن ایرانی، سیل بنیان‌کنی علیه این رژیم به‌راه اندازید. می‌توانید به مثابه نیروی عظیم سرنگونی ، ریشه آخوندها را بسوزانید و آن‌ها را از سراسر ایران جارو کنید.
این توان در شما وجود دارد، کافیست به آن باور کنید و به قیام برای آن برخیزید.

و درود می‌فرستیم به زندانیان سیاسی ایران که با اعتصاب‌ها و مقاومت‌های دلیرانه خود بارها دژخیمان رژیم ولایت‌فقیه را به شکست کشانده‌اند. درود بر مجاهد قهرمان حجت زمانی که پس از هفت سال اسارت در زندان اوین و غلبه بر انواع دسیسه‌ها و فشارهای ضدانسانی در اوج سرفرازی به شهادت رسید.
او پیروزی قطعی اراده مردم ایران برای به‌دست آوردن آزادی را گواهی داد.

تردیدی نیست که شما زنان، جوانان و مردان به‌جان آمده، ظلمت رژیم آخوندی را به سحر آزادی و دمکراسی خواهید رسانید. تردیدی نیست که شما و فرزندان شجاعتان استبداد مذهبی حاکم را به زیر خواهید کشید. این حکم تاریخ، منطق تکامل و مشیت خداست.
آخوندها هر قدر که برای به‌دست آوردن بمب اتمی و سلطه بر عراق تقلا کنند، راه نجاتی پیدا نخواهند کرد. هرقدر که جوانان و نوجوانان ایران را به دار و جراثقال بیاویزند، هر قدر که زنان ستم‌زده را سرکوب کنند، هر قدر که اعتراض‌کنندگان را در خیابان‌ها به رگبار ببندند، باز هم نمی‌توانند سرنوشت خود را تغییر دهند. اگر به جای ده‌دولت، صد‌دولت را با خود همراه کنند، اگر در منتهای وطن‌فروشی تمام نفت و گاز و ثروت کشور را به آن‌ها تقدیم کنند، باز هم از سرنگونی گریزی نخواهند داشت.
آتشفشان اراده‌های شما که از تهران و خراسان تا خوزستان و کردستان و بلوچستان و از تبریز تا امیرخیز اشرف زبانه می‌کشد، این تقدیر تابناک را محقق خواهد کرد.

هموطنان عزیز!
در تاریخ مشروطیت ایران هیچ‌کاری به بزرگی و ارج‌داری امیرخیز نبود و در تاریخ مقاومت علیه استبداد مذهبی هیچ‌کاری به بزرگی و ارجداری حماسه پایداری اشرف نیست. امیرخیز، مشروطه را به ایران بازگرداند و اشرف، آزادی و دمکراسی را برای ایران تضمین کرده است.
وقتی که هیولای ارتجاع همه‌چیز را منکوب کرد و می‌خواست از شعله آزادی‌خواهی مردم ایران چیزی باقی نگذارد، چراغ آزادی ایران از اشرف روشنایی گرفت و مجاهدان آزادی در تاریک‌ترین شب تاریخ ایران، از موج و گردابی چنین حائل بیمی به خود راه ندادند و به سوی ساحل نجات راه گشودند.
آن‌ها حاصل رنج و خون دل و فداکاری صدساله آزادی‌خواهان ایران را حراست کردند. آن‌ها سی‌تیر و سی‌خرداد و بهمن و فروغ‌جاویدان را به اوج رساندند. آن‌ها کیان آزادی‌خواهی ملت ایران‌اند و اعتبار وجود ایران و ایرانی.

سلام بر اشرف و سردار پیروزش مژگان پارسایی، سلام بر مسئول اول مجاهدین صدیقه حسینی و یاران سرفرازش، خواهران و برادران عزیزم در شهر اشرف که در سه سال گذشته با انواع سختی‌ها، با بمباران، محاصره، قطع آب و برق و دارو و آذوقه، کشتار کارگران عراقی شهر اشرف و توطئه‌های اطلاعاتی، تروریستی و آدم‌ربایی از جانب رژیم چنگ در چنگ شدند و هر‌ روز بر استقامت خود افزودند.
سلام بر هموطنان از جان گذشته‌یی که به خصوص در سه سال گذشته با پذیرش همه خطرات از سراسر ایران به حمایت از اشرف برخاستند و آن را در کنف حمایت خود گرفتند. درود بر مردم عراق که از هیچ یاری و محبتی نسبت به فرزندان رشید مردم ایران دریغ نکردند.
و درود به یاران و فعالان پرشور مقاومت در سراسر جهان در سراسر جهان که در این سه سال در سرما و گرما و با همه سختی‌ها به دفاع از اشرف و این مقاومت آزادی‌ستان برخاستند و ممنوعیت‌ها و تهدیدهای مماشات‌گران را به هیچ گرفتند.

اکنون مجاهدان آزادی و تمام اجزاء مقاومت ایران، مسئولیت بزرگی بر‌دوش دارند؛ مسئولیت به ثمر رساندن رنج صدساله آزادی‌خواهان ایران.
و حالا، صدسال پس از انقلاب مشروطه، ملت ایران بیش از هر زمان دیگر، به کسب دمکراسی نزدیک است.
جام جم آزادی نزد مردم ایران و در اراده آزادی‌بخش زنان و مردان شجاع ایران است.
این مردم و مقاومت ایران‌اند که می‌خواهند و تغییرمی‌دهند و آینده را می‌سازند.
این مردم و مقاومت ایران‌اند که هیولای ارتجاع را سرنگون می‌کنند.
ایران کشور دمکراسی و حقوق بشر می‌شود، ملت ایران پیروز می‌شود، ملت ایران آزاد می‌شود.
درود به همه شما

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]