• صفحه اول / مریم رجوی در جلسه افطار ماه رمضان- ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۷

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]