• صفحه اول / مریم رجوی در جلسه همبستگی ادیان علیه افراطی‌گری -۱۳خرداد ۱۳۹۶
خرداد-۱۴ ۱۳۹۶

مریم رجوی در جلسه همبستگی ادیان علیه افراطی‌گری -۱۳خرداد ۱۳۹۶

مريم رجوي في أمسية تضامن الأديان ضد التطرف -3 حزيران 2017

Maryam Rajavi addresses the “Interfaith Solidarity Against Extremism” gathering-3 June 2017

Maryam Radjavi à la conférence de solidarité des religions contre l’extrémisme-3 juin 2017

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]