• صفحه اول / مریم رجوی- سخنرانی در گردهمایی بین المللی رژیم ولایت فقیه منبع جنگ و بی‌ثباتی در منطقه- ۸تیر ۱۳۹۸
تیر-۱۰ ۱۳۹۸

مریم رجوی- سخنرانی در گردهمایی بین المللی رژیم ولایت فقیه منبع جنگ و بی‌ثباتی در منطقه- ۸تیر ۱۳۹۸

مريم رجوي-كلمة في تجمع دولي «نظام ولاية الفقيه مصدر تأجيج الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة» – 29 يونيو/حزيران 2019

Maryam Rajavi – Speech at the international gathering entitled, “Mullahs’ regime, source of war and instability in the region”- June 29, 2019

Maryam Radjavi – Discours au rassemblement international intitulé « La dictature religieuse, source de guerre et d’instabilité dans la région- 29 juin 2019

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]