اسفند-۱۶ ۱۳۹۹

پیام به کنفرانس در ایتالیا به‌مناسبت روز جهانی زن

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام به کنفرانس در ایتالیا به‌مناسبت روز جهانی زن

مریم رجوی: روز جهانی زن، نوید جهان تازه‌یی عاری از نابرابری و سرکوب و بنیادگرایی

نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا!
مدافعان برابری و رهایی زنان!
روز جهانی زن را به‌ همه شما تهنیت می‌گویم. به‌راهگشایان مبارزه برابری طلبانه زنان در ایتالیا و همه جهان ادای احترام می‌کنم.
روز جهانی زن نوید جهان تازه‌یی عاری از نابرابری و سرکوب و تحقیر و بنیادگرایی برای زنان و برای همگان است. از این رو در کشور ما ایران تجلیل از روزجهانی زن تجلیل از اراده زن ایرانی برای قیام علیه استبداد زن‌ستیز حاکم و سرنگونی آن است.

رژیم زن‌ستیز ایران

رژیمی که بدون سرکوب جامعه به‌ویژه سرکوب زنان، نمی‌تواند حاکمیت خود را حفظ کند. رژیمی که برقراری تبعیض‌های ضدانسانی علیه زنان، تحمیل انواع اجبارات از جمله پوشش اجباری و از بین بردن حقوق و آزادی‌های زنان ذاتی حاکمیت اوست. نه حاکمیت آخوندها بدون زن ستیزی برقرار می‌ماند نه برابری ورهایی زن ایرانی بدون سرنگونی این رژیم امکان‌پذیر است.
بیشترین سرکوب و ستم آخوندها در چهار دهه گذشته نسبت به ‌زن ایرانی به کار رفته. متقابلاً بیشترین نقش‌آفرینی پیشتازانه در مبارزه برای سرنگونی رژیم را زنان به‌عهده داشته‌اند و در نهایت این زن ایرانیست که بنیادگرایی حاکم را شکست می‌دهد.

آمادگی مردم ایران برای قیام

کسانی‌که از نزدیک با اوضاع ایران آشنا نیستند، شاید مهم‌ترین واقعه در ایران و کل خاورمیانه را تهدید‌ات برنامه اتمی و موشکی رژیم و شرارت و تروریسم‌اش در منطقه بدانند. اما مهم‌ترین واقعیت در ایران امروز، غلیان آمادگی اجتماعی برای سرنگونی رژیم است. قیام عظیم آبان ۹۸رژیم را تا لبه پرتگاه سرنگونی کشاند.
در یکسال گذشته خامنه‌ای سردمدار رژیم تلاش کرد از بیماری کرونا و تلفات انبوه آن سپری برای حفاظت از رژیم ایجاد کند.
اما حالا چنان‌که قیام خونین مردم بلوچستان در ۴ اسفند نشان داد، آتش قیام‌ها از زیر خاکستر کرونا بیرون زده است.
مردم ایران دیگر زندگی تحت سلطه آخوندهای مرتجع را تحمل نمی‌کنند و برای ورق‌ زدن تاریخ به‌پاخاسته‌اند.
زنان ایران دیگر ستمزدگی، بی‌حقوقی، درجه دو محسوب شدن، نادیده‌گرفته شدن، وحشیانه استثمار شدن، و قربانی اول ورشکستگی اقتصادی آخوندها‌شدن را نمی‌پذیرند.
زنان ایران در پنج قیام سراسری در دو سال گذشته نقش مهمی داشته‌اند. آن‌ها برای تشکیل کانون‌های شورشی و برپایی قیام‌ها هر روز بر عزم خود می‌افزایند.

زنان در ایران آزاد فردا

ایران به‌سوی سرنگونی رژیم پیش می‌رود. ما می‌خواهیم که به‌جای استبداد زن‌ستیز حاکم، یک جمهوری کثرت‌گرا براساس حقوق‌بشر برپا کنیم؛ یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت.
ما در پی تحقق یک دموکراسی واقعی هستیم که لازمه آن مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی جامعه است.
در ایران فردا، جمیع آزادی‌های فردی در مورد زنان به‌رسمیت شناخته می‌شود. از جمله آزادی در اعتقاد و مذهب، اشتغال و رفت و آمد.
زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
در ایران فردا زن و مرد به حقوق اجتماعی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کاملا برابر دست خواهند یافت.
به نام جنبش برابری، همه مدافعان برابری زنان در جهان را به‌حمایت از زنان به‌پاخاسته ایران و قیام مردم ایران برای آزادی فرا می‌خوانم. از دولت‌های خود بخواهید که روابط سیاسی و اقتصادی خود با رژیم جنایتکار آخوندی را مشروط به رعایت حقوق‌بشر در ایران به‌خصوص در مورد زنان و زندانیان کنند
حمایت از زنان ایران و قیام مردم ایران برای آزادی، وظیفه همه مدافعان حقوق‌بشر هست.
از حمایت و تلاش‌های شما متشکرم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]