• صفحه اول / مریم رجوی -کنفرانس بین‌المللی با حضور بیش از ۱۰۰۰ زندانی از بندرسته- نسل كشی و قتل‌عام سال ۱۳۶۷ در ايران- ۵شهریور ۱۴۰۰
شهریور-۰۶ ۱۴۰۰

مریم رجوی -کنفرانس بین‌المللی با حضور بیش از ۱۰۰۰ زندانی از بندرسته- نسل كشی و قتل‌عام سال ۱۳۶۷ در ايران- ۵شهریور ۱۴۰۰

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]