• صفحه اول / Two days session of National Council of resistance of Iran – Auvers-sur-Oise-France 15-16 January 2014
بهمن-۰۳ ۱۳۹۲

Two days session of National Council of resistance of Iran – Auvers-sur-Oise-France 15-16 January 2014

جلاس دو روزة شوراي ملي مقاومت در روزهاي بيست و پنجم و بيست و ششم دي با حضور مريم رجوي با سرود «اي ايران اي مرز پرگهر»، سرود رسمي شوراي ملي مقاومت، افتتاح شد.
مريم رجوي ضمن خير مقدم به اعضاي حاضر در جلسه، سخنان خود را با گرمترين درودها به شهيدان راه آزادي، 4شهيد مجاهد خلق در چهارمين حمله موشكي به ليبرتي، 52 شهيد حماسه اشرف در 10 شهريور،زندانيان سياسي اعدام شده در سراسر ميهن و شهيدان قيام روز عاشورا در ديماه سال 88 آغاز كرد .

Two days session of National Council of resistance of Iran – Auvers-sur-Oise-France 15-16 January 2014
Maryam Rajavi presided a two-day session of the National Council of Resistance of Iran on January 15 and 16, 2014. She opened the meeting with salutes to the victims of the fourth missile attack on Camp Liberty and the 52 victims of the attack on Camp Ashraf on September 1, 2013, as well as to the political prisoners executed across the country and those who gave their lives in December 2009 in the course of the uprising against Iran’s ruling clerical regime.

 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]