• صفحه اول / قیام ایران : دیدار و گفتگو مریم رجوی با گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا – مهر ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]