تیر-۰۳ ۱۳۹۷

ایران: آلترناتیو

Catégories // در رسانه‌ها

ایران: آلترناتیو

از جمله مطالبی که در این مجموعه به چاپ رسیده، معرفی ۸ ویژگی یك آلترناتیو است؛ شامل توان سازماندهی، داشتن رهبری ذیصلاح، برنامه مشخص برای آینده ایران، در برداشتن تنوع عقاید، آمادگی برای پرداخت بها، موثر بودن علیه رژیم، برخورداری از حمایت بین المللی و فرا حزبی، و این که تهدید اصلی رژیم باشد.
واشینگتن تایمز در صفحه دوم این مجموعه، برنامه ۱۰ ماده‌یی مریم رجوی برای آینده ایران را درج كرده است.
صفحه سوم به گزارش تصویری تظاهرات گسترده در داخل ایران شامل ۱۵۴۵ تظاهرات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۹۷، پرداخته است.
در صفحه چهارم تصاویری از گردهمایی‌های سالانه مقاومت برای ایران آزاد منعكس شده است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]