مرداد-۲۴ ۱۳۹۸

ایران: داستان ناگفته

Catégories // در رسانه‌ها

ایران: داستان ناگفته

رجوی: امروز، آخوندهای حاکم از رهبری مجاهدین خلق و کانون‌های شورشی در پیشبرد و ادامه قیام می‌ترسند. در عین حال، این رژیم از نظر سیاسی و بین المللی محاصره شده و از نظر اقتصادی نیز در آستانه فروپاشی قرار دارد.

https://www.youtube.com/watch?v=xbEGSx54fTY

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]