• صفحه اول / کنفرانس جوامع ایرانی در کانادا به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی- ۱۵بهمن ۱۴۰۱
بهمن-۱۷ ۱۴۰۱

کنفرانس جوامع ایرانی در کانادا به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی- ۱۵بهمن ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]