• صفحه اول / پيام مريم رجوی به گردهمايی نوروزی ايرانيان در برلين ـ ۲۹مارس۲۰۱۴ ـ ۹فروردين۱۳۹۳
فروردین-۱۰ ۱۳۹۳

پيام مريم رجوی به گردهمايی نوروزی ايرانيان در برلين ـ ۲۹مارس۲۰۱۴ ـ ۹فروردين۱۳۹۳

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]