• صفحه اول / Maryam Rajavi, Iranian opposition leader sent a message commemorating victims of the 1988 massacre of political prisoners in Iran – August 12, 2015

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]