• صفحه اول / Maryam Rajavi Iranian opposition leader – Meetings & Messages
تیر-۰۷ ۱۳۹۴

Maryam Rajavi Iranian opposition leader – Meetings & Messages

Maryam Rajavi, Iranian Opposition leader – Meetings and Messages

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]