• صفحه اول / Maryam Rajavi in Conference on Iranian regime’s destructive role in the Middle East
تیر-۰۲ ۱۳۹۴

Maryam Rajavi in Conference on Iranian regime’s destructive role in the Middle East

Maryam Rajavi speaking in conference on “Middle East Burning in flames of Religious Extremism; Iranian Regime’s destructive Role, Roots & Solutions” 14-6-2015

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]