• صفحه اول / کنفرانس در دوبلین با شرکت اعضای سنا و پارلمان ایرلند- ۲۵آبان ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]