انتخاب زبان: English | العربية | Français
۰۴ اردیبهشت۱۳۹۳

فراخوان مريم رجوی به تحقيقات مستقل بين المللی در باره يورش وحشيانه به بند۳۵۰ اوين

Categories // اطلاعیه‌ها

فراخوان مريم رجوی به تحقيقات مستقل بين المللی در باره يورش وحشيانه به بند۳۵۰ اوين

مریم رجوی، به زندانيان سياسی اعتصابی از جمله در اوين و گوهردشت و همچنين به خانواده‌های آن‌ها و همه كسانی‌كه با تظاهرات و تحصن و اعتصاب غذا، رودرروی فاشيسم دينی حاكم بر ايران، به دفاع از زندانيان سياسی مقاوم برخاسته‌اند، درود فرستاد و بار ديگر از عموم مردم ايران بويژه از جوانان مبارز و مجاهد تهران خواست به جنبش اعتراضی و حق طلبانه در حمايت از زندانيان سياسی مقاوم بپيوندند.

وی دولت آمريكا، اتحاديه اروپا و كشورهای عضو، شورای امنيت، دبيركل، كميسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ويژه در مورد ايران و عموم سازمان‌های بين المللی مدافع حقوق بشر را به محكوميت قاطع يورش وحشيانه پاسداران و ماموران اطلاعات به زندانيان سياسی در اوين فراخواند

و به‌طور مشخص خواستار تحقق موارد زير شد:
۱- تحقيقات مستقل بين‌المللی درباره يورش وحشيانه به زندان اوين در 28فروردين 1393، توسط كميساريایعالیحقوق بشر ملل متحد و دكتر احمد شهيد نماينده ويژه درباره ايران.
۲- بازگرداندن همه زندانيان از سلول‌های انفرادی و مداوای فوری آنها توسط پزشكان و در بيمارستان‌های مورد قبول زندانيان و خانواده‌هايشان.
۳- بازديد منظم و مستمر كميته بين‌المللی صليب سرخ از زندان‌های ايران، هم‌چنان‌ كه، شاه نيز در دوران پايانی حكومتش در سال 1356 به آن تن داد.
۴- ارجاع پرونده نقض وحشتناك حقوق بشر در ايران به شورای امنيت ملل متحد پس از ۶۰ قطعنامه محكوميت در مجمع عمومی و ديگر ارگانهای ملل متحد به شورای امنيت ملل متحد.
۵- مشروط كردن روابط سياسی و اقتصادی آمريكا، اتحاديه اروپا و كشورهای عضو با رژيم ايران به توقف اعدام و شكنجه و اجرای قطعنامه‌های ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
۴ ارديبهشت ۱۳۹۳(۲۴ آوريل ۲۰۱۴)

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

آخرین توییت