انتخاب زبان: English | العربية | Français
  • موضعگیری‌ها
  • اطلاعیه‌ها
  • مریم رجوی درگذشت نلسون ماندلا را به مردم آفریقای جنوبی و به همه مبارزان علیه تبعیض و بیعدالتی در سراسر جهان تسلیت می گوید
۱۵ آذر۱۳۹۲

مریم رجوی درگذشت نلسون ماندلا را به مردم آفریقای جنوبی و به همه مبارزان علیه تبعیض و بیعدالتی در سراسر جهان تسلیت می گوید

Categories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی درگذشت نلسون ماندلا را به مردم آفریقای جنوبی و به همه مبارزان علیه تبعیض و بیعدالتی در سراسر جهان تسلیت می گوید

مریم رجوی درگذشت نلسون ماندلا، رهبر فقید آفریقای جنوبی و رهبر خستگی ناپذیر مبارزه علیه آپارتاید را به مردم، رئیس جمهور و دولت آفریقای جنوبی و به خانواده وی و به همه مبارزان علیه تبعیض و بی‌عدالتی در سراسر جهان، تسلیت گفت.

ماندلا كه الهام بخش مبارزه خستگی ناپذیر علیه ظلم و بی‌عدالتی بود و در این راه خود سالیان زندان و تبعید را تحمل كرده بود، همواره می‌گفت كه همه چیز تا زمانی كه انجام شود غیرممكن می نماید.
او سرانجام غیرممكن را در سرزمین خود ممكن ساخت. دور نیست روزی كه عدالت, آزادی و صلح برابری در ایران تحت فاشیسم مذهبی هم حاكم گردد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵آذر۱۳۹۲ (۶ دسامبر۲۰۱۳)

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

آخرین توییت