انتخاب زبان: English | العربية | Français
۳۰ آذر۱۳۹۱

خروج سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران از لیست تروریستی كانادا یك ضربه كاری به رژیم ایران

Categories // اطلاعیه‌ها

خروج سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران از لیست تروریستی كانادا یك ضربه كاری به رژیم ایران

مریم رجوی، خروج سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش ملی ایران از لیست تروریستی كانادا و گنجاندن نیروی قدس سپاه پاسداران در لیست را یك گام درست در جهت درست و یك ضربه كاری به فاشیسم دینی حاكم بر ایران توصیف كرد.

وی از تصمیم فرماندار كل كانادا و دولت این كشور به ویژه وزرای امنیت و خارجه بخاطر این تصمیم گیری استقبال نمود.وی از تصمیم فرماندار كل كانادا و دولت این كشور به ویژه وزرای امنیت و خارجه بخاطر این تصمیم گیری استقبال نمود.

نامگذاری اپوزیسیون مشروع و سازمانیافته، رژیم آخوندی بانكدار مركزی تروریسم در سطح بین المللی، جزیی از سیاست استمالت بود كه از ابتدا نباید انجام می شد. این نامگذاری باعث توجیه سركوب و كشتار مردم ایران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در كمپ اشرف در عراق شد. همچنان كه تروریست نامیدن‌ مجاهدین، انحراف عظیمی در مبارزه علیه تروریسم بود. وقتی مهمترین جنبش ضدتروریستی و ضدبنیادگرایی، تروریست نامیده شد، نتیجه‌اش جری تر شدن تروریست‌های واقعی و پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی یعنی دیكتاتوری حاكم بر ایران بود، به نحوی كه اكنون ملایان اتمی تهدید صلح و امنیت جهان به ویژه منطقه خاورمیانه اند و هر روز با تروریسم و جنگ افروزی مردان و زنان بیدفاع و كودكان معصوم را به كشتن می‌دهند.

نامگذاری سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس، خطرناكترین دستگاه دولتی صدور تروریسم و بنیادگرایی و اعمال محدودیت‌های همه جانبه بر آن یك ضرورت اجتناب ناپذیر مبارزه با تروریسم است، دستگاهی كه هم اكنون كشتار بیرحمانه مردم سوریه، انفجارهای مرگبار در عراق و جنگ افروزی در كشورهای مختلف منطقه و اقدامات تروریستی از واشینگتن تا هندوستان و تایلند را سازماندهی و هدایت می‌كند.
مریم رجوی گفت: اكنون زمان آن فرارسیده كه سیاست استمالت به طور كامل به كنار گذاشته شود و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموكراسی در ایران به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد. حقوق و حفاظت ساكنان اشرف و لیبرتی، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تضمین شود و كمپ لیبرتی به عنوان كمپ پناهندگی نامگذاری شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ آذر۱۳۹۱ (۲۰ دسامبر۲۰۱۲)

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

آخرین توییت