انتخاب زبان: English | العربية | Français
۱۳ بهمن۱۳۹۳

مریم رجوی از پاپ فرانسیس خواستار مداخله برای ادامه تحقیقات پرونده انفجار آمیا شد

Categories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی از پاپ فرانسیس خواستار مداخله برای ادامه تحقیقات پرونده انفجار آمیا شد

سكوت در مقابل ترور قاضی نیسمان به رژیم ایران و باندهای تروریستی اش برای جنایت بیشتر جرأت می دهد

مریم رجوی، از پاپ فرانسیس، رهبر كاتولیك‌های جهان خواستار دخالت برای جلوگیری از مسكوت گذاشتن پرونده انفجار تروریستی آمیا و فراخوان به ادامه تحقیقات قاضی شهید آلبرتو نیسمان در مورد این پرونده شد.

وی در نامه‌ای به پاپ نوشت این قاضی شریف كه به یقین رسیده بود این جنایت توسط سران رژیم ضد انسانی حاكم بر ایران تصمیم گیری، فرماندهی، سازماندهی واجرا شده است بهای پافشاری خود بر حقیقت را پرداخت، اما آنچه نگران كننده است اینكه پس از این واقعه دردناك دیگر كسی جسارت كشف حقیقت را نداشته باشد، از اینرو از شما می‌خواهم با دخالت خودتان از قربانی شدن عدالت و حقیقت جلوگیری كنید.

مریم رجوی افزود شما در سال ۲۰۰۵ نیز وقتی این پرونده با دخالت سیاست وتجارت داشت به پرده فراموشی می‌افتاد خواستار ادامه تحقیقات شدید و سال گذشته در بیستمین سالگرد این جنایت گفتید: «دعای من امروز برای همه قربانیان با فراخوان من به عدالت همراه است. عدالت باید اجرا شود»، لذا از شما می‌خواهم بار دیگر دخالت كنید و اجازه ندهید این جنایت علیه بشریت بدون حسابرسی باقی بماند، این روح قاضی نیسمان و ارواح همه قربانیان بیگناه جنایت آمیا وكلیه قربانیان ستم وسركوب را شاد خواهد كرد.
مریم رجوی افزود سكوت در مقابل ترور قاضی نیسمان، به فاشیسم دینی حاكم بر ایران و باندهای تروریستی اش برای جنایت بیشتر جرات می‌دهد. رژیمی كه ۱۲۰ هزار تن از فرزندان ایران را به خاطر دفاع از حقیقت اعدام و شمار زیادی از اعضای اپوزیسیون را در خارج ترور و شماری از رهبران دینی اعم از مسلمان و مسیحی را به قتل رسانده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ بهمن ۱۳۹۳ (۲ فوریه ۲۰۱۵)

مریم رجوی

 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 

[ادامه]

انتخاب زبان: English | العربية | Français

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

آخرین توییت