• صفحه اول / مریم رجوی در کنفرانس دادخواهی در گردهمايی جهانی ايران آزاد- ۲۹تیر ۱۳۹۹
تیر-۲۹ ۱۳۹۹

مریم رجوی در کنفرانس دادخواهی در گردهمايی جهانی ايران آزاد- ۲۹تیر ۱۳۹۹

مريم رجوي في مؤتمر مقاضاة المتورطين في المجازر ضمن المؤتمر العالمي من أجل إيران حرة – 19 يوليو 2020

Maryam Rajavi at the Call-for-Justice virtual conference in the Free Iran Global Summit – July 19, 2020

Maryam Radjavi à la conférence en ligne “Appel à la justice” lors du sommet mondial pour un Iran libre – 19 juillet 2020

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]