• صفحه اول / مراسم بزرگداشت ۴خرداد سالروز شهادت بنیانگذاران مجاهدین- ۴ خرداد ۱۴۰۱
خرداد-۰۷ ۱۴۰۱

مراسم بزرگداشت ۴خرداد سالروز شهادت بنیانگذاران مجاهدین- ۴ خرداد ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]