• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / هیأت پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی ملاقات و با قيام مردم ایران اعلام همبستگی كرد
دی-۲۲ ۱۳۹۶

هیأت پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی ملاقات و با قيام مردم ایران اعلام همبستگی كرد

Catégories // اطلاعیه‌ها

هیأت پارلمان اروپا با خانم مریم رجوی ملاقات و با قيام مردم ایران اعلام همبستگی كرد

نمایندگان پارلمان اروپا تأكید كردند ما در شرایطی كه مردم ایران برای احقاق حقوق خود به‌پا خاسته‌اند، به این‌جا آمده‌ایم تا حمایت و همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا را با مقاومت تحت رهبری شما و با قیام مردم ایران ابراز كنیم و از طریق شما به مردم ایران بگوییم كه در مبارزه‌تان علیه رژیم آخوندی در كنار شما هستیم.
مریم رجوی در این دیدار، ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به قیام سراسری مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاكم تأكید كرد برای این رژیم شمارش معكوس آغاز شده است و هیچ گریزی از سرنگونی محتوم ندارد. فریادهای میلیون‌ها جوان در سراسر كشور كه خواستار پایان‌گرفتن دیكتاتوری مذهبی و استقرار دموكراسی در ایران هستند، هیچ آینده یی برای این رژیم باقی نگذاشته است.
مریم رجوی با اشاره به ابعاد دستگیری‌ها و جنایت‌های رژیم آخوندی در زندان‌ها گفت: ادامه معامله و روابط دوستانه با این رژیم، نه تنها نقض پایه‌یی‌ترین ارزش‌هایی است كه اتحادیه اروپا خود را مدافع آن می‌داند، بلكه هر گونه سرمایه‌گذاری روی این رژیم رو به سقوط، محکوم به شكست است. وی از مواضع نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی در دفاع از مقاومت ایران علیه نقض حقوق بشر در ایران و دفاع از مقاومت قدردانی كرد و آن را پایه مستحكمی برای روابط مردم ایران و مردم اروپا بعد از سرنگونی آخوندها توصیف كرد.
ریچارد چارنسكی در این دیدار گفت: تظاهرات اخیر یکبار دیگر خواست واقعی مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت را که سال‌هاست توسط مقاومت ایران دنبال می‌شود، نشان داد. اظهارات اخیر خامنه‌ای، اذعان به نقش هواداران مجاهدین در اعتراضات اخیر، گواهی دیگری است بر حمایت گسترده مجاهدین در ایران». او هم‌چنین «بر استمرار حمایت خود از شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم آخوندها»تاکید کرد.
آقای روداش تأكید كرد: «من همبستگی خود را با مردم ایران و مقاومت ایران تحت رهبری مریم رجوی در تلاش‌هایشان برای پایان‌دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران، ابراز می‌دارم. مردم ایران به‌صراحت همه جناح‌های درونی رژیم را رد کرده و در جستجوی آزادی‌های بنیادین هستند. اروپا نباید چشمانش را بر وضعیت در ایران ببندد و باید خواستار آزادی سریع همه معترضان دستگیر شده در چند هفته اخیر شود. سکوت در حالی‌که اعتراض‌کنندگان، تحت شکنجه تا مرگ قرار دارند، غیر قابل قبول است.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ دی ۱۳۹۶ (۱۱ژانویه ۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]