• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مریم رجوی: قیام كرمانشاه و مشهد و دیگر شهرها، ناقوس زوال دیكتاتوری سراپافساد آخوندی و طلوع دموكراسی، عدالت و حاكمیت مردمی در ایران
دی-۰۸ ۱۳۹۶

مریم رجوی: قیام كرمانشاه و مشهد و دیگر شهرها، ناقوس زوال دیكتاتوری سراپافساد آخوندی و طلوع دموكراسی، عدالت و حاكمیت مردمی در ایران

Catégories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی: قیام كرمانشاه و مشهد و دیگر شهرها، ناقوس زوال دیكتاتوری سراپافساد آخوندی و طلوع دموكراسی، عدالت و حاكمیت مردمی در ایران

وی گفت: دیروز مشهد، امروزكرمانشاه و فردا سراسر ایران، این قیام، ناقوس سرنگونی دیكتاتوری سراپا فساد آخوندی و طلوع دموكراسی، عدالت و حاكمیت مردمی را به صدا در آورده است.
مریم رجوی عموم مردم به‌ویژه جوانان و زنان در سراسر كشور را به پیوستن به قیام «نه به گرانی» فراخواند و گفت: دیكتاتوری فاسد و رو به‌زوال آخوندها، در مقابل اتحاد و همبستگی ملی و مقاومت و پایداری و استمرار قیام‌های حق‌طلبانه شما، بدون تردید شكست خواهد خورد.
وی افزود: پرونده چهار دهه حكومت ملایان چیزی جز گرانی و فقر و فساد، شكنجه و اعدام و كشتار و جنگ‌افروزی نیست. بخش عمده سرمایه‌های مردم، از جمله پول‌های آزاد‌‌شده در توافق اتمی، صرف ماشین سركوب و اختناق و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی می‌شود یا توسط سركردگان رژیم چپاول می‌شود. سرنگونی فاشیسم دینی، اولین قدم برای برون‌رفت از بحرانی است كه هر روز تشدید می‌شود.
وی گفت: رژیم آخوندی هیچ آینده‌یی ندارد، سرمایه‌گزاری روی آن محكوم به شكست است و زمان آنست كه جامعه جهانی سرنوشت خود را به این رژیم گره نزند و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی آن به‌رسمیت بشناسند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ دی ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]