اسفند-۱۸ ۱۳۹۷

رجوی: با رژیم آخوندها مشكلات ایران راه حلی ندارد…

Catégories // در رسانه‌ها

رجوی: با رژیم آخوندها مشكلات ایران راه حلی ندارد…

راهپیمایی برای ایران آزاد بود و در حمایت از قیام ایران در واشنگتن پایتخت آمریكا برگزار شد و در آن صدها نفر از اعضای جوامع ایرانی در ایالات متحده شركت داشتند.
رجوی در سخنرانی خود تكرار كرد‌: مردم ایران خواستار یك تغییر سیاسی اساسی هستند و رژیم ایران را متهم به بكارگیری سیاست‌های ویرانگر مانند سركوب جامعه ایران، جنگ افروزی و دخالت مخرب در منطقه، پول‌شویی، تروریسم در اروپا و آمریکا و غارت دارایی مردم ایران نمود…

https://bit.ly/2HqOb3d

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]