• صفحه اول / مریم رجوی در سالگرد قيام كبير آبان ۹۸- ۲۰آبان ۱۳۹۹
آبان-۲۰ ۱۳۹۹

مریم رجوی در سالگرد قيام كبير آبان ۹۸- ۲۰آبان ۱۳۹۹

مريم رجوي في ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019- 10 نوفمبر 2020

Maryam Rajavi at the anniversary of the uprising in November 2019 – November 10, 2020

Maryam Radjavi à l’anniversaire du grand soulèvement de novembre 2019- 10 novembre 2020

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]