شهریور-۱۰ ۱۳۹۱

مریم رجوی: حدود ۶۸۰ تن مجاهدان اشرف آماده انتقال به لیبرتی

Catégories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی: حدود ۶۸۰ تن مجاهدان اشرف آماده انتقال به لیبرتی

مریم رجوی اعلام كرد: حدود ۶۸۰ تن مجاهدان اشرف در روز ۲۲ شهریور آماده حركت از اشرف به لیبرتی هستند. انتقال وسایل آنها از فردا میتواند حتی با اجاره ۱۰۰ تریلی به هزینه ساكنان اشرف آغاز شود. طبق توافقات پیشین با نماینده ویژه دبیركل و دولت عراق،  برای انتقال وسایل و نیازمندی های مربوط به  هر ۴۰۰ نفر  ۵۸ تریلی در نظر گرفته شده بود.

مریم رجوی افزود: طبق نامه ارسالی نماینده ویژه دبیركل قبل از حركت كاروان ششم كه در ۷ شهریور انجام شد، انتقال 21 تریلی متعلقات باقیمانده از این كاروان بایستی در اولویت قرار بگیرد و مقامات عراقی از انتقال اقلام یادشده در نامه نماینده ویژه دبیر كل به ویژه ژنراتورهای ضروری برای پمپاژ آب در لیبرتی، ممانعت نكنند.   مریم رجوی اعلام كرد: حدود ۶۸۰ تن مجاهدان اشرف در روز ۲۲ شهریور آماده حركت از اشرف به لیبرتی هستند. انتقال وسایل آنها از فردا میتواند حتی با اجاره ۱۰۰ تریلی به هزینه ساكنان اشرف آغاز شود. طبق توافقات پیشین با نماینده ویژه دبیركل و دولت عراق،  برای انتقال وسایل و نیازمندی های مربوط به  هر ۴۰۰ نفر  ۵۸ تریلی در نظر گرفته شده بود. مریم رجوی افزود: طبق نامه ارسالی نماینده ویژه دبیركل قبل از حركت كاروان ششم كه در ۷ شهریور انجام شد، انتقال 21 تریلی متعلقات باقیمانده از این كاروان بایستی در اولویت قرار بگیرد و مقامات عراقی از انتقال اقلام یادشده در نامه نماینده ویژه دبیر كل به ویژه ژنراتورهای ضروری برای پمپاژ آب در لیبرتی، ممانعت نكنند.   مریم رجوی ابراز امیدواری كرد همچنان‌كه در بیانیه وزارت خارجه آمده است، ایالات متحده از هم اكنون اقدامات مقتضی را  برای  حل موضوعات مبرم انسانی از جمله آب و برق و سازندگی و انتقال خودروهای سواری و خدماتی ضروری برای زندگی روزانه ساكنان، و همچنین حمایت از سلامت و امنیت آنها بخصوص آخرین ستون كه در ۲۲ شهریور به لیبرتی می رود، به عمل بیاورد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ شهریور ۱۳۹۱ (۳۱ اوت ۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]