تیر-۲۹ ۱۳۹۵

فراخوان مریم رجوی به‌ محكوميت اعدام‌های فزاينده و اقدام موثر در قبال آن

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان مریم رجوی به‌ محكوميت اعدام‌های فزاينده و اقدام موثر در قبال آن

مریم رجوی گفت: افزايش اعدام‌های وحشيانه در حالی است كه دو هفته پيش از اين رژيم آخوندی با حمله موشكی به كمپ ليبرتی در صدد كشتار پناهندگان عضو مقاومت ايران برآمد. طی يك هفته گذشته دست كم ۳۰ زندانی در شهرهای مختلف ايران به‌صورت جمعی و شماری از آن‌ها در ملأ عام حلق آويز شدند. ۱۶ تن از اين زندانيان صرفا در روز يكشنبه ۲۷تير (۱۷ژوييه) اعدام شدند.
وی افزود:‌ همه چيز بيانگر ضعف و شكنندگی بيش از پيش رژيم آخوندی و وحشت آن از سرنگونی محتوم است. همان وحشتی كه در عكس‌العمل هيستريك اين رژيم نسبت به گردهمايی بزرگ سالانه مقاومت ايران، طی ۱۰ روز گذشته، با احضار نمايندگان دولت‌های خارجی و خط و نشان كشيدن‌های مسخره و جار و جنجال‌های رسانه‌یی سران این رژیم و كارگزاران و تمامی دستگاه تبليغاتی اش موج می‌زند.
روند فزاينده اعدام‌ها يكسال پس از توافق اتمی بار ديگر بطلان فرضيه رفرم از درون رژيم را افشا می‌كند و نشان می‌دهد مماشات با اين رژيم قرون وسطايی آن را در سياست‌های جنايتكارانه‌اش تشويق می‌كند.
مریم رجوی با تأكيد بر اينكه معامله و مماشات با اين رژيم در بحبوحه اعدام‌های جمعی و جنگ افروزی و صدور تروريسم به كشورهای منطقه، همدستی عملی با اين رژيم است، شورای امنيت ملل‌متحد و كشورهای عضو و اتحاديه اروپا را به محكوميت قاطع اين اعدام‌های جنايتكارانه و اتخاذ اقدام‌های مؤثر عليه آن فراخواند و گفت روابط اقتصادی و سياسی با رژيم آخوندی حاكم بايد به توقف اعدام‌ها و بهبود وضعيت حقوق‌بشر در ايران مشروط شود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]