• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / بنا بر توصیه و اطمینان های خانم كلینتون، ۴۰۰ تن از ساكنان اشرف در روزهای آینده به درخواست مریم رجوی به كمپ لیبرتی میروند
بهمن-۲۷ ۱۳۹۰

بنا بر توصیه و اطمینان های خانم كلینتون، ۴۰۰ تن از ساكنان اشرف در روزهای آینده به درخواست مریم رجوی به كمپ لیبرتی میروند

Catégories // اطلاعیه‌ها

بنا بر توصیه و اطمینان های خانم كلینتون، ۴۰۰ تن از ساكنان اشرف در روزهای آینده به درخواست مریم رجوی به كمپ لیبرتی میروند

مریم رجوی موافقت ۴۰۰ تن از ساكنان اشرف را برای انتقال به كمپ لیبرتی در اولین زمان ممكن اعلام كرد. او در ۲۵ بهمن خواستار مداخله خانم كلینتون و تصمیم نهایی درباره انتقال نخستین گروه از ساكنان اشرف به لیبرتی شده بود. روز گذشته مریم رجوی، پس از اطلاع از توصیه و اطمینان های خانم كلینتون وزیر خارجه آمریكا، از ساكنان اشرف درخواست كرد اولین گروه ۴۰۰ نفری ساكنان اشرف در روزهای آینده به كمپ لیبرتی بروند تا جایی برای تردید در حسن نیت آنها باقی نماند؛ هر چند كه با بردن كلیه خودروها و اموال منقولشان موافقت نشده است.مریم رجوی موافقت ۴۰۰ تن از ساكنان اشرف را برای انتقال به كمپ لیبرتی در اولین زمان ممكن اعلام كرد. او در ۲۵ بهمن خواستار مداخله خانم كلینتون و تصمیم نهایی درباره انتقال نخستین گروه از ساكنان اشرف به لیبرتی شده بود. روز گذشته مریم رجوی، پس از اطلاع از توصیه و اطمینان های خانم كلینتون وزیر خارجه آمریكا، از ساكنان اشرف درخواست كرد اولین گروه ۴۰۰ نفری ساكنان اشرف در روزهای آینده به كمپ لیبرتی بروند تا جایی برای تردید در حسن نیت آنها باقی نماند؛ هر چند كه با بردن كلیه خودروها و اموال منقولشان موافقت نشده است.انتقال گروه‌های بعدی پس از اعلام موافقت نماینده ویژه دبیركل و دولت عراق، با اطمینان های حداقل، بویژه خارج شدن پلیس از داخل كمپ لیبرتی به منظور ممانعت از هرگونه تنش و خشونت و كشتار مجدد ساكنان، صورت خواهد گرفت. این برای امنیت و آرامش زنان از اهمیت مضاعف برخوردار است.


در ۳۰ آذر، مریم رجوی، موافقت ساكنان اشرف را با انتقال ۴۰۰ تن از آنان به كمپ آزادی  با تضمین  اطمینان‌های حداقل اعلام كرد. او همچنین در ۷ دی اعلام كرد ۴۰۰ تن از ساكنان اشرف به نشانه ابراز حسن نیت آماده اند، در ۱۰ دی (۳۰ دسامبر)  با اموال منقول و خودروهایشان به كمپ لیبرتی بروند. این موضوع، بارها توسط مریم رجوی از جمله در ۱۳ بهمن تكرار شده، اما تاكنون از جانب آقای مارتین كوبلر نماینده ویژه دبیركل و دولت عراق پاسخ مثبت نگرفته است. در ۱۱بهمن، آقای كوبلر آمادگی كمپ لیبرتی را برای انتقال ساكنان اشرف اعلام كرد. این درحالیست كه این محل هنوز هم آب آشامیدنی و آب برای شستشو ندارد و خریدن آب بر عهده ساكنان گذاشته شده است. مهمتر اینكه، برخلاف یادداشت تفاهم امضاء شده توسط نماینده ویژه دبیركل و نماینده دولت عراق، لیبرتی از استانداردهای بشردوستانه و حقوق بشر از جمله آزادی تردد كه كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد آن را خاطر نشان كرده است، از دسترسی آزادانه به خدمات پزشكی  و از امكان دیدار با وكلا و خانواده ساكنان، برخوردار نیست و تنها زیرساخت های فنی آن مورد تأیید یك تكنیسین سرپناه سازی قرار گرفته است. این درحالیست كه كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، ساكنان اشرف  را ”پناهجویان“ و ”افراد مورد نگرانی“ و برخوردار از حفاظت های بنیادین  امنیت و سلامت و رفاه، شناخته است. مقاومت ایران با یادآوری التزامات دولت عراق به قوانین و كنوانسیون های بین المللی و تأكیدات مكرر دبیركل بان كیمون بر اصل مسئولیت حفاظت (آرتوپی) و نیز نامگذاری سال ۲۰۱۲ در همین رابطه بعنوان «سال پیشگیری»، از آقای كوبلر میخواهد، تسلیم فشارها و خواسته های غیر قانونی علیه پناهجویان و حقوق و حفاظت‌های بنیادین آنها نشود. استانداردهای بشردوستانه، حقوق بشر و استانداردهای بین المللی حفاظت پناهندگان، صرفنظر كردنی نیستند. ساكنان اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران،  به جابجایی اجباری با فشار و تهدید، تن نخواهند داد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ بهمن۱۳۹۰ (۱۶ فوریه۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]