اردیبهشت-۲۲ ۱۳۹۰

حكم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده ۱۷ ژوئن

Catégories // اطلاعیه‌ها

حكم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده ۱۷ ژوئن

در آستانه هشتمین سالگرد ۱۷ ژوئن، عدالت پیروز شد و قرار رسمی منع تعقیب مریم رجوی و ۲۳ تن  از مسئولان، اعضا و هواداران مقاومت به اتهام تروریسم و تأمین مالی تروریسم توسط دادگستری فرانسه و قاضی تحقیق ضد تروریسم، صادر گردید.  در آستانه هشتمین سالگرد ۱۷ ژوئن، عدالت پیروز شد و قرار رسمی منع تعقیب مریم رجوی و ۲۳ تن  از مسئولان، اعضا و هواداران مقاومت به اتهام تروریسم و تأمین مالی تروریسم توسط دادگستری فرانسه و قاضی تحقیق ضد تروریسم، صادر گردید.  پرونده ۱۷ ژوئن كه از ۱۰ سال پیش در زمان آخوند خاتمی، بعنوان مشوق  اصلاحات دررژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه، براساس برچسب تروریستی علیه مجاهدین  بازگشوده شده بود، از بابت تروریسم  بطور رسمی خاتمه یافت.طبق حكم صادره، رسیدگی به اتهامات مالی و پولی در این پرونده نیز به تحقیقات بعدی موكول شده است.
برجسته ترین حقوقدانان و وكلای فرانسوی با استقبال از تصمیم صدور منع تعقیب توسط قاضی تحقیق، یادآوری كردند كه از یك دهه پیش تصریح كرده اند كه این پرونده علیه جنبش مشروع مقاومت ایران از ابتدا خالی، سراپا سیاسی و بخاطر استمالت و معامله با فاشیسم دینی حاكم بر ا یران، تشكیل شده است. شواهد و كتاب‌ها و دادگاه‌های پیاپی ضمن ۸ سال گذشته یكی پس از دیگری حقانیت مقاومت ایران را به اثبات رساند و معلوم شد كه صدها هزار برگ دعاوی و اتهامات دروغین، چیزی جز اباطیل وزارت بدنام اطلاعات ملایان و مزدوران برون مرزی آن و « شهود زور» و ریا در همكاری مستقیم اطلاعات آخوندی با سرویس های پشتیبان نبوده است.    برجسته ترین حقوقدانان فرانسوی و بین المللی از آغاز با مطالعه دقیق همه شواهد و اسناد و سوابق امر، علیه بر چسب ناچسب بر شوریدند و تأكید كردند مقاومت علیه دیكتاتوری ملاها حق مشروع مردم ایران است. از این رو متهم كردن سمبل مقاومت برحق یك خلق تحت ستم و تلاش برای آلودن او با انواع و اقسام اتهامات تنها مایه شرمساری و لكه سیاهی در تاریخ قضایی فرانسه است. كشوری كه به حق به مقاومت در برابر فاشیسم هیتلری كماكان افتخار میكند. از این رو تصمیم قاضی در صدور حكم منع تعقیب اعاده حیثیت به دادگستری و عدالت فرانسه است.اكنون دادستانی ضد تروریسم اذعان كرده است كه  منشاء اصلی اتهامات علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران همانا لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است كه نام مجاهدین بدرخواست رژیم ایران در آن گنجانده شده بود. در سال‌های بعد برای خالی نماندن پرونده و دفع الوقت، سلسله دیگری از اتهامات واهی به پرونده ۱۷ ژوئن افزوده می شد اما بجایی راه نبرد. صدور قرار منع تعقیب به مثابه سوختن و برباد رفتن یك دهه سرمایه گذاری، پرونده سازی، شیطان سازی،  انتشار اطلاعات گمراه كننده و لجن پراكنی رژیم آخوندی و مزدوران و شاهدانش علیه مقاومت ایران و سمبل های آن است.  مریم رجوی با بزرگداشت خاطره شهیدان والامقام صدیقه مجاوری و ندا حسنی و دیگر قهرمانان مقاومت كه تمامی هستی خود را برای اثبات حقیقت نثار كردند به مردم ایران و مجاهدان آزادی ستان بویژه در اشرف اشغال شده و خون افشان، تبریك گفت. مریم رجوی  با تشكر و تقدیر از همه هموطنان و یاران مقاومت ایران در سراسر جهان بویژه حقوقدانان و شخصیت های سیاسی و اجتماعی و مذهبی در فرانسه و دیگر كشورهای جهان كه در این كارزار دهساله در كنار مردم و مقاومت ایران ایستادند، یادآوری كرد: رهبرمقاومت از این پیشتر گفته بود « در جایی كه هنوز یك قطره قانون و یك ذره آزادی و وجدان وجود دارد, تردید نكنید كه ما پیروز میشویم . مبارزه بر سر حذف یاوه ی تروریستی , مبارزه ای است با پیروزی محتوم …».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]