• صفحه اول / پیام‌ها / تسلیت به‌‌ خانواده‌های قربانیان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکوی تهران
دی-۳۰ ۱۳۹۵

تسلیت به‌‌ خانواده‌های قربانیان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکوی تهران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسلیت به‌‌ خانواده‌های قربانیان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکوی تهران

و از مردم تهران خواست به یاری آسیب دیدگان بشتابند.
وی خاطرنشان كرد كه رژیم حاکم و مشخصاً خامنه‌ای ولی فقیه آن مقصر مرگ دلخراش همه مردمی است که امروز در زیر آوار ماندند. او و رژیم‌ تبهکارش به‌خاطر اولویت د‌ادن تام و تمام به ماشین سركوب و اختصاص هزینه‌های عظیم به صدور جنگ و ترور به خاورمیانه به‌ویژه سوریه، شهرهای ایران را در برابر چنین حوادثی بی‌دفاع کرده و نهادهای امداد رسانی را ناتوان و مبتدی نگه‌داشته است.  
از حادثه تصادف و آتش‌سوزی مرگبار دو قطار مسافربری در سمنان در آذرماه گذشته تا ویرانی ساختمان پلاسکو و سایر حوادث قابل پیشگیری، همه عقب‌ماندگی و نابسامانی مفرطی را نمایان می‌کند که رژیم ولایت فقیه به‌ ایران و تمام نهادها و زیربناهای خدماتی و فنی آن تحمیل کرده است. باشد با فروریختن اساس این نظام فاسد و تبهکار، ایران، این زیباترین وطن، روی آزادی و آبادی را ببیند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]