آذر-۱۷ ۱۳۹۵

پیام تسلیت مریم رجوی به مناسبت درگذشت آقای موگنز کامره

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام تسلیت مریم رجوی به مناسبت درگذشت آقای موگنز کامره

آقای کامره از مدافعان حقوق مجاهدان اشرف بود که در سال ۲۰۰۸ همراه هیات عالیرتبه‌یی از پارلمان اروپا به اشرف رفت. او از مبتکران قطعنامه آوریل ۲۰۰۹پارلمان اروپا در دفاع از اشرفی‌ها بود . او هم‌چنین سال‌ها علیه برچسب تروریستی به مجاهدین تلاش کرد.
او شخصیت شجاعی بود که به رغم دسیسه‌های فاشیسم دینی و موانع دولت‌های مماشات‌گر، در كنار مردم و مقاومت ایران ایستاد و تاریخ آزادی ایران از او همواره به نیكی یاد خواهد كرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]