خرداد-۲۵ ۱۳۹۷

مریم رجوی عید فطر را به همه مسلمانان تبریک می‌گوید

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]