آذر-۳۰ ۱۳۹۱

قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران

Catégories // اطلاعیه‌ها

قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران

مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب پنجاه و نهمین قطعنامه ملل متحد در محكومیت نقض حقوق بشر در ایران، توسط مجمع عمومی ملل متحد گفت: این قطعنامه ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های همه جانبه و محاكمه سران آن را مضاعف می‌كند. رژیمی كه ۱۲۰ هزار زندانی سیاسی را اعدام، به قطعنامه های ۵۸ گانه پیشین ملل متحد اعتنایی نكرده، مانع بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارشگران موضوعی از ایران شده و همه موازین حقوق بشری را سیستماتیك نقض می‌كند.مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب پنجاه و نهمین قطعنامه ملل متحد در محكومیت نقض حقوق بشر در ایران، توسط مجمع عمومی ملل متحد گفت: این قطعنامه ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های همه جانبه و محاكمه سران آن را مضاعف می‌كند. رژیمی كه ۱۲۰ هزار زندانی سیاسی را اعدام، به قطعنامه های ۵۸ گانه پیشین ملل متحد اعتنایی نكرده، مانع بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارشگران موضوعی از ایران شده و همه موازین حقوق بشری را سیستماتیك نقض می‌كند.

وی افزود در شرایطی كه قتل زندانیان سیاسی در زیر شكنجه، ربودن و سر به نیست كردن فعالان سیاسی، اعدام‌های جمعی، دستگیری‌های خودسرانه، زجركش زندانیان با محرومیت از مراقبت‌های مورد نیاز پزشكی و….. در حال افزایش است، بسنده كردن به محكومیت كافی نیست. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد و مؤاخذه شود. این لازمه پایان دادن به بی عملی و سكوت جامعه جهانی در قبال دیكتاتوری سیاه دینی است.

مریم رجوی از عموم ایرانیان و مشتاقان آزادی وحامیان مقاومت ایران در سراسر جهان خواست با گسترش كارزار دفاع از حقوق بشر، به دفاع از زندانیان، مقابله با اعدام‌های جمعی و مقابله با سركوب زنان و جوانان ایران برخیزند.وی به همه طرف‌هایی كه تلاش می‌كنند نقض حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته و با اقدام مؤثر بین المللی در این باره مخالفت می‌كنند، هشدار داد كه آخوندهای رو به سقوط هیچ آینده یی ندارند و هرگونه سرمایه گذاری سیاسی و اقتصادی روی آنها محكوم به شكست است.این قطعنامه هر چند بخش‌های محدودی از جنایات آخوندها را در بر می‌گیرد، اما به روشنی خصومت تمام عیار آن‌ها را با تمام اصول شناخته شده حقوق بشر به خوبی نشان می‌دهد؛ از جمله در اعمال شكنجه، اعدام‌های فراقضایی، اعدام‌های گروهی و مخفیانه، اعدام كودكان و نوجوانان، اعدام به بهانه محاربه، سنگسار، جلوگیری از تجمعات مسالمت آمیز، منع آزادی عقیده و بیان، سانسور وبسایت‌ها، كنترل ایمیل‌ها، پارازیت انداختن روی تلویزیون‌های ماهواره ای، هدف قرار دادن وكلا و روزنامه نگاران، نابرابری جنسی فراگیر، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و زبانی، سركوب پیروان مذاهب گوناگون، دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بازداشت شدگان، ناپدیدشدن اجباری، به قتل رساندن زندانیان زیر شكنجه، و دخالت خودسرانه در حریم شخصی افراد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ آذر ۱۳۹۱ (۲۰ دسامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]