آذر-۱۶ ۱۳۹۱

فراخوان به مردم استان خراسان جنوبی برای یاری زلزلهزدگان زهان

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به مردم استان خراسان جنوبی برای یاری زلزلهزدگان زهان

مریم رجوی با یادآوری تجربه‌های تلخ حوادث مشابه در سایر نقاط كشور، كندی و تأخیر فاحش عملیات امدادرسانی از سوی رژیم آخوندی و خودداری این رژیم از به كارگیری هلیكوپتر و ماشینآلات و خودروها و تجهیزات ضروری برای نجات و انتقال زلزله‌زدگان را یكی از عوامل افزایش شمار قربانیان دانست.مریم رجوی با یادآوری تجربه‌های تلخ حوادث مشابه در سایر نقاط كشور، كندی و تأخیر فاحش عملیات امدادرسانی از سوی رژیم آخوندی و خودداری این رژیم از به كارگیری هلیكوپتر و ماشینآلات و خودروها و تجهیزات ضروری برای نجات و انتقال زلزله‌زدگان را یكی از عوامل افزایش شمار قربانیان دانست.وی همچنین گفت: آخوندها كه ۳۴ سال است تمام ثروت و درآمد كشور از جمله درآمد نفت را به یغما برده و صرف برنامه اتمی و موشكی و ماشین سركوب و دخالت و جنگافروزی در لبنان و غزه و عراق كردهاند، باید پاسخ بدهند كه چرا شهرها و روستاهای ایران را تا این حد آسیب پذیر و بیدفاع كردهاند كه یك زلزله پنج و نیم ریشتری این همه كشته و مجروح بر جای میگذارد؟ مریم رجوی با اظهار همدردی با عموم هموطنان در خراسان جنوبی به ویژه خانواده‌های مصیبتدیده، از خدای بزرگ برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل مسألت نمود. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶ آذر۱۳۹۱ (۶ دسامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]