مرداد-۲۲ ۱۳۹۱

فراخوان به كمك‌های مستقل مردمی به زلزله‌زدگان

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به كمك‌های مستقل مردمی به زلزله‌زدگان

چپاول سرمایه های كشور توسط سردمداران رژیم آخوندی و هدر دادن آن در سركوب، پروژه های نظامی، صدور تروریسم، پروژه های اتمی و انهدام بنیادهای اقتصادی، دلیل ابعاد نجومی تلفات و خساراتچپاول سرمایه های كشور توسط سردمداران رژیم آخوندی و هدر دادن آن در سركوب، پروژه های نظامی، صدور تروریسم، پروژه های اتمی و انهدام بنیادهای اقتصادی، دلیل ابعاد نجومی تلفات و خسارات

مریم رجوی، ضمن تسلیت به خانواده های كشته شدگان زلزله آذربایجان از عموم مردم ایران خواست به یاری ده‌ها هزار مجروح و آواره بشتابند و كمك‌های مستقل خود را به آنان برسانند.

وی گفت: میزان تلفات این زلزله می توانست به مراتب كمتر باشد، اما ابعاد گسترده خسارت‌های جانی و مالی این زلزله ناشی از نتایج سیاست‌های تبهكارانه و ضدمردمی رژیم آخوندی و سردمداران آن است كه منابع و سرمایه های كلان ایران را به جای تأمین نیازهای اولیه مردم را چپاول می‌كند یا صرف سركوب، پروژه های نظامی، صدور تروریسم، پروژه های اتمی می سازد. در دوران حكومت ننگین ملایان نه تنها كمترین كاری برای در امان نگاه‌داشتن مردم در مقابل سوانح طبیعی نشده است بلكه اقتصاد و زیر ساخت‌های كشور نیز منهدم شده است.این زلزله مرگبار كه روز شنبه ۲۱ مرداد در  استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجانی شرقی، اردبیل و زنجان رخ داد بسیاری از روستاهای این استان‌ها به كلی منهدم و ارتباط بسیار از شهرها و روستاها قطع شده است. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ مرداد ۱۳۹۱ (۱۲ اوت۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]