• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / دیوان عدالت اروپا، فرجام خواهی فرانسه از حكم دادگاه عمومی مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین را رد كرد
آذر-۳۰ ۱۳۹۰

دیوان عدالت اروپا، فرجام خواهی فرانسه از حكم دادگاه عمومی مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین را رد كرد

Catégories // اطلاعیه‌ها

دیوان عدالت اروپا، فرجام خواهی فرانسه از حكم دادگاه عمومی مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین را رد كرد

• فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود كه از حكم ۲۰۰۸ استیناف خواسته بود.

• فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود كه از حكم ۲۰۰۸ استیناف خواسته بود.

•مریم رجوی، ضمن استقبال از تصمیم قضات دیوان عدالت اروپا گفت: این حكم بار دیگر نشان می‌دهد پشت برچسب تروریستی و دیگر اتهام‌ها علیه مقاومت ایران هیچ انگیزشی جز مماشات و كرنش در برابر فاشیسم دینی حاكم بر ایران وجود ندارد.
صبح روز چهارشنبه ۳۰ آذر، ۱۳ قاضی دیوان عدالت اروپا، فرجام‌خواهی دولت فرانسه از حكم ۱۴ آذر ۱۳۸۷ دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را رد كرد و حكم دادگاه را، كه منجر به خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شد، تأیید نمود.

فرانسه را به پرداخت تمامی هزینه‌های سازمان مجاهدین برای دادگاه محكوم كرد. حكم دیوان عدالت اروپا كلیه دلایل ارائه شده توسط دولت فرانسه برای فرجام خواهی را رد نمود و آن‌ها را فاقد اعتبار دانست.فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود كه از این حكم استیناف خواسته بود، اما شورای وزیران اتحادیه، در ۷ بهمن ۱۳۸۷، بر اساس این حكم برچسب تروریستی را لغو كرده بود. پیش از این دادستان دیوان عدالت اروپا, در روز ۲۳ تیر ۱۳۹۰ این استیناف را بی پایه دانسته و به قضات توصیه كرده بود آن را رد كنند.

مریم رجوی، ضمن استقبال از تصمیم قضات دیوان عدالت اروپا گفت: این حكم بار دیگر نشان می‌دهد پشت برچسب تروریستی و دیگر اتهام‌ها علیه مقاومت ایران هیچ انگیزشی جز مماشات و كرنش در برابر فاشیسم دینی حاكم بر ایران وجود ندارد، به همین خاطر هر كجا كه پای یك دادگاه عادلانه در كار باشد، همه این اتهام‌ها و برچسب‌ها رنگ می بازد و حقانیت و مشروعیت مقاومت ایران به اثبات می‌رسد. این حقیقت در طول سال‌های گذشته در ده‌ها دادگاه اعم از دادگاه‌های كشوری مانند آمریكا و فرانسه و انگلستان و آلمان و سوئیس و دیوان عدالت اروپا به اثبات رسیده استمریم رجوی افزود: این برچسب‌ها تنها هدفش توجیه كشتار و سركوب یا منافع حقیر اقتصادی است. همچنان كه این روزها برخی از طرف‌های بین المللی سازمان مجاهدین و رهبری كمپ اشرف را متهم به عدم پیشرفت مذاكرات برای انتقال ساكنان به كمپ لیبرتی در نزدیكی فرودگاه بغداد می‌كنند. اتهام دروغی كه تنها هدفش توجیه بی عملی آمریكا و دیگر طرف‌های مسئول در قبال كشتار و شكنجه روانی و محاصره جنایتكارانه ساكنان اشرف است.وی افزود: لیست‌گذاری مجاهدین چه در اروپا چه در آمریكا، شنیع‌‌ترین و فاجعه‌بارترین روش دولت‌های غرب برای دلجویی از فاشیسم مذهبی و در نتیجه مشاركت شرم‌آور در سركوب مردم ایران است. از این نظر روح عدالت و انصاف جهان بشری، با حكم دادگاه اروپا، از این همه ظلم و توطئه‌گری ابراز نفرت می‌كند.مریم رجوی گفت: با  توجه به احكام بیش از ۲۰ دادگاه به نفع مقاومت ایران زمان آن است كه دولت‌های غرب با كنار گذاشتن سیاست كهنه و عقب‌مانده خود، به صدای منتخبان ملت‌های خود و احكام عدالت گوش فرادهند و بپذیرند كه حفظ صلح و امنیت جهان در برابر مهم‌ترین تهدید آن یعنی رژیم آخوندی جز با برقراری آزادی و دموكراسی و حقوق بشر در ایران میسر نیست. همچنان كه دولت آمریكا نیز باید از ادامه این نامگذاری بی‌اعتبار و ظالمانه كه بهای آن خون و رنج ساكنان اشرف و توجیه سركوب مبارزات مردم ایران توسط دیكتاتوری حاكم است، دست بردارد.فرانسه با فرجام خواهی از حكم دسامبر ۲۰۰۸ می‌خواست پرونده ننگین ۱۷ ژوئن را، كه به درخواست رژیم ملایان و به  بهانه لیست تروریستی باز كرده بود، از سقوط نجات دهد. اما قضات ضد تروریستی فرانسه به نوبه خود این پرونده را در ۲۱ اردیبهشت سال جاری با صدور حكم منع تعقیب در زمینه اتهام‌های تروریسم و تأمین مالی تروریسم به نفع اعضا و هواداران مقاومت ایران بستند. این قضات تصریح كردند كه عملكردهای مقاومت ایران چه در حال و چه در گذشته ربطی به تروریسم ندارد و «مقاومت علیه استبداد» محسوب می‌شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ آذر ۱۳۹۰(۲۱ دسامبر ۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]