مهر-۲۴ ۱۳۹۱

استقبال از تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا

Catégories // اطلاعیه‌ها

استقبال از تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا

مریم رجوی، از تصمیم اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه رژیم ایران به مثابه یك قدم ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی استقبال كرد و خواستار قطع همه روابط اقتصادی و تجاری با فاشیسم دینی حاكم بر ایران شد. وی تأكید كرد بخش عمده واردات و صادرات ایران در دست سپاه پاسداران است و روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران به طور عملی در خدمت سركوب مردم و پروژه های اتمی و قتل عام مردم سوریه توسط سپاه پاسداران قرار می‌گیرد.

مریم رجوی خاطرنشان كرد؛ دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی دیكتاتوری مذهبی برای بقا است و هرگز از آن دست نمی‌كشد، لذا هر چند تحریم‌های همه جانبه، یك جزء ضروری و غیرقابل صرفنظر كردن برای متوقف كردن پروژه تسلیحاتی اتمی رژیم آخوندی است، اما راه‌حل نهایی و قطعی برای خلاصی جامعه جهانی از دستیابی ملایان تروریست به بمب اتمی، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است، از همین رو به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار دموكراسی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.مریم رجوی، از تصمیم اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌ها علیه رژیم ایران به مثابه یك قدم ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی استقبال كرد و خواستار قطع همه روابط اقتصادی و تجاری با فاشیسم دینی حاكم بر ایران شد. وی تأكید كرد بخش عمده واردات و صادرات ایران در دست سپاه پاسداران است و روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران به طور عملی در خدمت سركوب مردم و پروژه های اتمی و قتل عام مردم سوریه توسط سپاه پاسداران قرار می‌گیرد. مریم رجوی خاطرنشان كرد؛ دستیابی به بمب اتمی بخشی از استراتژی دیكتاتوری مذهبی برای بقا است و هرگز از آن دست نمی‌كشد، لذا هر چند تحریم‌های همه جانبه، یك جزء ضروری و غیرقابل صرفنظر كردن برای متوقف كردن پروژه تسلیحاتی اتمی رژیم آخوندی است، اما راه‌حل نهایی و قطعی برای خلاصی جامعه جهانی از دستیابی ملایان تروریست به بمب اتمی، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است، از همین رو به رسمیت شناختن مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار دموكراسی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ مهر۱۳۹۱ (۱۵ اكتبر ۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]