تیر-۱۴ ۱۳۹۲

فراخوان برای اقدام فوری علیه موج اعدام‌ها

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان برای اقدام فوری علیه موج اعدام‌ها

وی گفت اعدام ده‌ها زندانی در روزهای اخیر در تهران و شهرهای مختلف كشور، قتل مشكوك شماری از زندانیان، صدور شمار زیادی احكام اعدام و قطع دست در روزهای اخیر گویای جنگ پرشقاوت رژیم ولایت فقیه با مردم ایران است.
وی افزود: خامنه‌ای با ارتكاب این جنایت‌ها همچنین تلاش میكند از بروز هر گونه شكافی، پس از شكست بزرگ خود در نمایش انتخابات جلوگیری كند. رئیس جمهور جدید رژیم نیز با سكوت كامل، وفاداری خود را نسبت به سیاست سركوب و اختناق ابراز میكند.

وی جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت، دبیركل، كمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگان‌های ذیربط ملل متحد را به اتخاذ اقدام‌های فوری در مقابله با نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در ایران به ویژه روند فزاینده اعدام‌ها فرا خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ تیر۱۳۹۲ (۵ ژوییه۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]