دی-۲۵ ۱۳۹۸

اخراج دیپلمات تروریست‌های رژیم آخوندی از آلبانی

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

اخراج دیپلمات تروریست‌های رژیم آخوندی از آلبانی

خانم مریم رجوی اخراج دو دیپلمات رژیم ایران توسط دولت آلبانی را یک اقدام شجاعانه و تحسین برانگیز در راستای مبارزه با تروریسم و امنیت مردم آلبانی و پناهندگان ایرانی توصیف کرد که باید توسط سایر کشورهای اروپایی سرمشق قرار بگیرد.

مریم رجوی افزود نمایندگی‌های رژیم ایران مرکز جاسوسی و تروریسم است. اغلب دیپلمات‌های رژیم یا از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران می‌آیند، یا آموزش تروریستی و جاسوسی دیده و در خدمت آن هستند. در حالیکه مردم ایران در خیابان‌ها خواستار سرنگونی ملایان هستند اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال تروریسم رژیم آخوندی و تعطیل سفارت‌های رژیم در سایر کشورها ضرورت مضاعف دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵دی ۱۳۹۸(۱۵ژانویه۲۰۲۰)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]