آبان-۲۰ ۱۳۹۴

پيام تسليت مريم رجوی به مناسبت درگذشت آندره گلوكسمن

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پيام تسليت مريم رجوی به مناسبت درگذشت آندره گلوكسمن

وی افزود: از كارزار براي نجات آوارگان جنگ‌های جنوب شرقی آسيا تا اعتراض به سركوب و كشتار در چچن، ‏بوسنی و سوريه همه جا او عليه مستبدانی بود كه خود در آخرين اثرش آن‌ها را آدمخوار ناميده بود. اما آنچه ‏به‌ويژه در خاطره مردم ايران هميشه باقی خواهد ماند دفاع پرشور اين فيلسوف انسان‌دوست از مجاهدان آزادی ‏در اشرف است. هنگامی كه گفت «اگر بگذاريم كه جنايت عليه اشرف در عراق ادامه يابد، يك برگ سفيد به ‏همه ديكتاتورهای جهان، به‌ويژه به رژيم مذهبی ايران، می‌دهيم»، در حقيقت نهيب و فراخوانی عليه ‏وجدان‌های خيانت‌شده و تفكرات تسليم‌شده به مماشات با ديكتاتوری‌ها بود. ‏

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]