• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / نامگذاری در لیست سیاه FATF ضربه کاری به رژیم آخوندی و لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی
اسفند-۰۲ ۱۳۹۸

نامگذاری در لیست سیاه FATF ضربه کاری به رژیم آخوندی و لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

نامگذاری در لیست سیاه FATF ضربه کاری به رژیم آخوندی و لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی

تصمیم گروه ویژه اقدام مالی FATF برای گنجاندن مجدد دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم برایران در لیست سیاه، یک اقدام بسیار ضروری برای مبارزه با تروریسم و پولشویی در سطح بین المللی است که باید بسا زودتر انجام می‌شد.

از زمان خروج این رژیم از لیست سیاه FATF در سال ۲۰۱۶، مداخلات تروریستی و جنگ افروزانه رژیم در منطقه بنحو افسارگسیخته‌یی گسترش یافت و یکبار دیگر نشان داد امتیاز دادن به این رژیم آنرا جری‌تر می‌کند و هیچگاه به تغییر رفتار آن نمی‌انجامد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران نامگذاری رژیم آخوندی در لیست سیاه را لازمه مبارزه با تروریسم و جنگ افروزی در خاورمیانه و سطح جهانی دانست و گفت: آخوندها آگاهانه و کاملاً حساب شده برای تأمین مالی تروریسم و جنگ افروزی و دور زدن تحریم‌ها اف ای تی اف و پالرمو را زیر پا گذاشتند و از قبول آن امتناع کردند.

خانم رجوی تأکید کرد: ترویسم و جنگ افروزی بخش تفکیک ناپذیر از موجودیت این رژیم و لازمه بقای آنست. هیچگاه از تامین مالی گروه‌های تروریستی و پولشویی دست نمی‌کشد و هرگز تن به شفافیت مالی نمی‌دهد. تجارت با این رژیم نفعی به حال مردم ایران ندارد و تنها به ماشین سرکوب و تروریسم سوخت می‌رساند.
جامعه بین‌المللی باید هرگونه کمک‌رسانی و مراودات مالی با فاشیسم دینی حاکم برایران را متوقف کند و در کنار مردم ایران و خواسته آن‌ها برای تغییر رژیم و استقرار آزادی و دمکراسی قرار بگیرد. این لازمه مبارزه با تروریسم و پولشویی و لازمه صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲اسفند ۱۳۹۸ (۲۱فوریه ۲۰۲۰)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]